Till toppen
Till toppen

Allmän

Vad är SmarTech?

Med SmarTech skickas ett notiser till användaren om statusen för deras pågående Auto Feed makuleringsjobb. En bekräftelse skickas när makuleringen är slutförd eller ett generellt statusmeddelande (till exempel att behållaren är full eller papperstrassel). Detta medför hög prestanda samt ökad produktivitet på arbetsplatsen då man spenderar mindre tid till makulering genom att inte behöva kontrollera statusen själv. 

How does SmarTech work?

En internetbaserad kommunikation sker mellan dokumentförstöraren och din smartphone eller surfplatta som meddelar statusen på ditt makuleringsjobb.

Is it easy to use?

Ja - appen är enkel att använda och du får statusnotiser var du än är. Slutför bara några enkla installationer första gången du använder din dokumentförstörare.

Does it involve any complicated set up?

Nej. SmarTech fungerar direkt med Bluetooth - ingen inställning krävs. Anslutning till internet via ditt trådlösa nätverk kräver några extra steg. Beroende på din nätverkssäkerhet kan en IT-administratör kanske behöva utföra dessa steg (se senare frågor).

How can I tell that it is a SmarTech shredder?

Det kommer att finnas en SmarTech-etikett kopplad till dokumentförstöraren. Om du närmar dig maskinen med en mobil enhet som kör SmarTech-appen, kommer det att ske en automatisk parkoppling till maskinen.

Till toppen

Installera

Med vilka maskiner fungerar appen?

Auto+ SmarTech 300X, 600X, & 750X modeller.

Hur lägger jag till dokumentförstöraren i mitt nätverk

Öppna appen och välj maskinen för att få dem att ansluta automatiskt. I appen öppnar du inställningarna för dokumentförstöraren och väljer Trådlös anslutning. I listan över nätverk som visas väljer du vilket nätverk maskinen ska ansluta till och ange lösenordet.

Hur ställer jag in min app på nätverket?

Appen använder den mobila enhetens internetanslutning. Det här kan vara ett trådlöst nätverk eller en mobildataplan. Det finns inget krav på att vara i samma nätverk som dokumentförstöraren. Det behövs ingen ytterligare inställningar för appen.

Vilka mobila enheter är de kompatibla med?

Appen kräver en iOS- eller Android-enhet med stöd för Bluetooth LE.
Detta inkluderar:
      iPhone 5 och senare.
      iPad (3rd Generation) och nyare.
      iPad Mini.
      iPad Pro.
      Alla Android-telefoner eller surfplattor med upplösning 1920 x 1024 dpi och Android-version 5, 6 eller 7.

Bluetooth - hur stor area?

Med hjälp av Bluetooth skannar dokumentförstöraren av inom några meter för att förhindra att uppkoppling sker med användare längre bort. När den är ansluten kan kommunikationen upprätthållas i upp till 30 meter (även om det kan minskas av hinder som väggar, apparater och andra trådlösa produkter). Anslutningen kommer att brytas när appen är stängd för att frigöra maskinen för andra användare, även om internetanslutningar fortsätter att ge status och notiser.

Varför måste jag ha Bluetooth och trådlöst nätverk?

Du måste ha Bluetooth för att kunna ansluta till maskinen och för att bestämma vilken användare som ska meddelas om vilka aktiviteter.
Du måste ha en internetuppkoppling för att få notiser för att förhindra eventuella distansproblem.
Observera att maskinen inte kräver någon anslutning för att makulera dokument. Det kommer att fortsätta att fungera som en Stack-and-Shred dokumentförstörare utan någon trådlös anslutning alls. Trådlösa anslutningar är bara nödvändiga för att ge användarna notiser på distans.

Vårt företag vill inte ha några trådlösa enheter på sitt nätverk. Kan vi fortfarande använda en AutoFeed dokumentförstörare?

Absolut! Auto Feed dokumentförstörare fungerar fortfarande som en utmärkt maskin för dina dokument utan någon trådlös anslutning alls. Hoppa bara över installationsstegen för att ansluta maskinen till ett nätverk och maskinen fortsätter att fungera offline. Om ditt företag skulle vilja vidta ytterligare åtgärder för att stänga av maskinens trådlösa kapacitet permanent kan detta ske snabbt och enkelt. Eftersom denna åtgärd är permanent, kontakta kundservice för instruktioner för att gå igenom denna process.

Måste jag använda Bluetooth?

Ja. Bluetooth används för att identifiera vilken mobilenhet som ska få notiser. Det används också under installationen för att bestämma vilken dokumentförstörare som ska konfigureras.

Hur ofta behöver jag uppdatera firmware?

Firmware uppdateringar ska göras mycket sällan, och endast vid behov. Inga regelbundna firmware uppdateringar planeras. Den här funktionen är endast för att stödja framtida ändringar i den trådlösa tekniken som används av mobila enheter. Det här ska inte förväxlas med app uppdateringar, som regelbundet kan uppdateras när du uppmanas av din mobila enhet.

Min organisation förbjuder trådlösa enheter, men jag vill fortfarande använda den här dokumentförstöraren. Är det något sätt att inaktivera den trådlösa funktionen?

För att få den bästa användarupplevelsen rekommenderar vi att du begär särskild hänsyn till dokumentförstöraren som en företagsmaskin. Maskinen följer strikta krav för både säkerhet och integritet. Vi förstår dock att vissa organisationer har en restriktiva policys, så vi har skapat ett sätt att inaktivera den trådlösa funktionen.
VAR FÖRSIKTIGHET - DENNA PROCESS ÄR PERMANENT.
Med dokumentförstörarens på och AutoPwr-knappen tänd, håller du ned FWD-knappen.
Medan du håller FWD, trycker du på och håller REV-knappen intryckt.
Motorn startar och ikonen för pappersinmatningsstopp kommer att visas.
Fortsätt hålla båda knapparna i 6-10 sekunder.
Släpp båda knapparna.
REV-knappen lyser i 3 sekunder för att bekräfta att trådlöst är avstängt.

Till toppen

Konfiguration

Hur många administratörer och användare kan du ha på en dokumentförstörare?

Det finns ingen gräns för hur många användare som kan använda en dokumentförstörare.
Det finns ingen gräns för hur många administratörer en dokumentförstörare kan ha.
Det finns ingen gräns för hur många dokumentförstörare som en användare kan länka i sin app.
Det finns ingen gräns för hur många användare som kan registrera sig för notiser.

Kan du ha flera dokumentförstörare i samma rum?

Om du har flera maskiner i samma rum rekommenderar vi att du placerar dem inte närmre än 8 m från varandra. Detta förhindrar anslutning till fel maskin.

Hur lång tid tar det att uppdatera statusen?

Nätverkstrafik och signalstyrka kan leda till att tiden varierar, men notiser kommer att komma inom några sekunder efter att makuleringsmaskinen utfört ett arbete.

Vad händer om jag byter namn på en dokumentförstörare?

Du kan ändra namnet på maskinen i inställningarna (upp till tio tecken). Andra användare kan inte se det nya namnet på maskinen förrän de ansluter via Bluetooth. Vänligen notera att notiser kommer att skickas till det nya namnet,  så användarna måste kunna identifiera sin maskin baserat på det namn du väljer.

Hur vet jag när man beställer tillbehör att de är rätt för min maskin?

Om du ansluter till en dokumentförstörare via Bluetooth med hjälp av appen kan appen bestämma modellnummer och rätt leverans automatiskt. Om du är borta från maskinen  kommer appen att använda den sista maskinen som du anslöt till som en referens.

Hur registrerar jag min dokumentförstörare för garantisyfte?

I appen väljer du bara inställningsmenyn och väljer Produktregistrering

Hur vet jag om det finns en firmwareuppdatering tillgänglig

Gå till Trådlös anslutning i inställningsmenyn där du ser en ikon för uppdateringar av fast programvara. Om en uppdatering är tillgänglig kommer det att finnas en blå prick bredvid den här ikonen.

Om jag flyttar en dokumentförstörare mellan avdelningar, vad ska jag göra?

Så länge som dokumentförstöraren kan fortsätta att använda samma nätverksanslutning, behöver du inte göra någonting. Vi rekommenderar att du uppdaterar maskinens namn så att användarna vet var de ska hitta den.

Jag vill inte få notiser längre. Hur stänger jag av dem?

Du har några alternativ för att sluta få notiser
(1) Det enklaste är bara att inte ansluta din mobila enhet före makulering. Då får du inga notiser.
(2) Om du fortfarande får felnotiser från andra användare beror det på att du är registrerad som administratör för den här dokumentförstöraren. För att avregistrera, koppla din app till maskinen över Bluetooth, öppna inställningsmenyn och avmarkera Administratör. Du kommer inte att få några ytterligare uppdateringar från den här maskinen om du inte registrerar dig igen eller ansluter din app före fragmentering.
(3) För maskiner som du inte längre använder eller kanske inte längre har tillgång till, tar appen automatiskt bort från listan efter 90 dagar av inaktivitet.
(4) Om du vill stoppa notiser för alla maskiner kan du gå inställningsmenyn på din mobila enhet och avsluta notiser för SmarTech-appen helt. Du kommer att behöva göra om process senare för att fortsätta med  SmarTech på din enhet.

Hur länge behöver dokumentförstöraren vara igång innan jag ser den på min enhet?

Maskinen måste vara igång  i minst 10 sekunder innan appen spårar sin aktivitet. Detta förhindrar att du skickar notiser när du bara makulerar några dokument snabbt.

Finns det någon rapportering som kan göras med data som samlas in i molnet?

Tyvärr blir inte datan analyserad för tillfället. I framtiden kan vi, för användare som slutför produktregistreringen, förbättra vår garanti och service tjänster genom att övervaka användningen och service. Vänligen, ha tålamod.

Kan jag få e-postnotiser?

Tyvärr är SmarTech begränsad till mobila enheter vid denna tidpunkt. Vi undersöker e-post och dator support för att hålla dig uppkopplad och informerad. Vänligen, ha tålamod.

Kan jag kontrollera en dokumentsförstörares status på distans?

Ja. En dokumentförstörares status kan när som helst kontrolleras över internet, så länge du har anslutit din app till den maskinen via Bluetooth minst en gång under de senaste 90 dagarna

Måste jag vara på samma nätverk som dokumentförstöraren?

Nej. Din mobila enhet behöver bara ha tillgång till internet för att få notiser.

Vem får notiser, och vilken information delas?

Användare kommer att få följande notiser för varje makuleringsjobb de registrerar sig för:
1) Om makuleringen var framgångsrik.
2) Papperskorgen är full eller dörren öppnades vid makulering.
3) Pappersmatningen har fastnat.
Användare kommer inte att bli informerad om oljan är låg eller att maskinen kyler ner.

Administratörer för en maskin kommer att få följande notiser för alla makuleringsjobb:
1) Papperskorgen är full eller dörren öppnades vid makulering
2) Pappersmatningen har fastnat.
3) Oljenivån i maskinen är låg (skickas endast en gång per dag).
4) Dokumentförstöraren svalnar.
Administratörer kommer inte att bli informerad om framgångsrik fragmentering.

Var och en av dessa anmälningar kommer också att innehålla maskinens namn.

Till toppen

Felsökning

Vad ska jag göra om jag ser följande ikoner tändas på status eller i notiser:
Nedkylning Inget - appen berättar att fläktsystemet startat. Efter intensiv användning startas ett fläktsystem som kyler ned motorn för att säkerställa högsta prestanda på maskinen.  Under denna tid är maskinen pausad;  din makulering kommer att starta igen och dina dokument förblir säkrade om du angav en låskod. När jobbet är klart kommer du att få en notis. 
Behållaren full/dörr öppen För att dokumentförstöraren ska kunna starta makuleringsprocessen så måste åtgärder vidtas. Någon behöver gå till dokumentförstöraren och antingen tömma facket eller stänga dörren.
Låg oljenivå Det här indikerar att dokumentförstöraren behöver fyllas på med olja. Maskinen kan användas utan olja, men kan minska maskinens livslängd. Se till att du har olja tillgängligt. Beställ direkt via appen och sidan för leveransorder.
Stopp  För att dokumentförstöraren ska kunna starta makuleringsprocessen så måste åtgärder vidtas. Någon behöver gå till dokumentförstöraren och ta bort arket som fastnat. 
Min dokumentfrstörare visas inte längre i min app. Vad hände?

Dokumentförstörare tas automatiskt bort från appen om de inte har använts inom 90 dagar. Välj maskinen med appen så kommer den automatiskt att anslutas igen.

Hur kan jag ta bort en shredder från min lista?

Dokumentförstörare tas automatiskt bort från appen om de inte har använts inom 90 dagar. Om du vill rensa listan direkt kan du ta bort och installera om appen för att återställa alla inställningar till standard.

Min app ansluter till min dokumentförstörare, men jag får aldrig några notiser. Varför inte?

SmarTech-appen behöver ditt tillstånd för att skicka notiser. Om du inte tillåter det här när appen installerades måste du gå till inställningarna för din mobilenhet och tillåta notiser. Du måste också vara ansluten till internet för att notiser ska nå din enhet.

Varför får jag notiser när jag inte använder maskinen?

Användare som har registrerat sig som administratör för en maskin kommer att få en kopia av alla misslyckade notiser. Om du vill stoppa dessa notiser kopplar du din app till maskinen via Bluetooth, öppnar inställningsmenyn och avmarkerar administratör. Du kommer inte att få några ytterligare notiser från den här maskinen om du inte registrerar dig igen eller ansluter din app innan du makulerar.

Varför fick jag inte någon notis?

Det finns några anledningar till varför en notis inte kan skickas:
1) Användare informeras inte för låg olja eller nedkylningstider, och administratörer meddelas inte om slutförd makulering.
2) Användare kommer bara att bli informerade om de har registrerat sig för det makulerade jobbet. Det betyder att appen måste vara öppen före eller under makulering och med information som visar att appen har registrerats för notiser.
3) Maskinen måste kunna ha åtkomst till internet för att skicka notiser.
4) Appen måste vara ansluten till internet för att få notiser.

Min mobila enhet tar lång tid att ansluta, eller ansluts inte alls

Olika mobila enheter hanterar Bluetooth-kommunikation på något olika sätt. Vissa kommer att behålla en anslutning även efter att den inte är ansluten, vilket hindrar andra enheter att ansluta. Varje mobilenhet korrigerar i allmänhet detta automatiskt inom några minuter. Om det behövs, tvingas strömmen till maskinen med den bakre strömbrytaren och tvångsstängning och omstart av appen tvinga Bluetooth-anslutningen att starta om.

Varför rapporterar appen flera fel på dokumentsförstöraren. Maskinen verkar fungera bra.

Appen följer  maskinen när den används. När maskinen först slås på, finns det ingen aktivitetsdata. På den här tiden kan appen felaktigt indikera att vissa av statuslamporna tänds när den samlar in information. Inga notiser skickas av detta och appen kommer att korrigera sig inom några minuter. Det finns ingen anledning till oro för maskinen. Om maskinen förlorar ström, var vänlig och ta en kort stund så att statusen uppdateras.

Varför frågar maskinen om ett PIN-nummer för Bluetooth? Hur hittar jag min PIN-kod?

Som en bekvämlighet för användare försöker vissa mobila enheter automatiskt att koppla en Bluetooth-enhet när de ser en. Tyvärr kan det orsaka förvirring när enheter inte är avsedda att parkopplas. Ingen parkoppling krävs eller stöds av dokumentförstöraren. Om du ser detta meddelande, se till att Bluetooth är aktiverat innan du öppnar appen, och avbryt sedan begäran om ett PIN-nummer. När du återvänder till appen kommer den att anslutas automatiskt.

Varför ser notiser annorlunda ut på en annan enhet?

Notiser kontrolleras av din mobila enhet, inte av appen. Det finns vissa skillnader mellan enheter, särskilt mellan iOS och Android-system. Där det är möjligt kan du anpassa din anmälningsupplevelse via inställningarna för din mobilenhet.

Vi lade till vår dokumentförstörare i vårt gästnätverk, men lösenordet ändras ofta.

Maskinen kräver internetåtkomst för att tillhandahålla SmarTech-funktioner. Även om omkonfigurering av nätverket ofta kan fungera är det frustrerande. Vi rekommenderar att du beaktar en separat nätverksanslutning för företagsmaskiner. Många organisationer har redan dessa typer av nätverk och kan inkludera maskinen utan att ändra något nätverk eller ändra säkerhetsinställningar.

Till toppen

Säkerhet

Sparar den någon personlig information?

Nej. Det fungerar genom att registrera mobilenheten med enhetstillverkaren och skapa ett generiskt ID för appen att använda. Notiser som genereras av maskinen skickas tillbaka till den mobila enhetstillverkaren med det ID, för att de ska skicka meddelandet direkt till dig. Appen lagrar inte någon personligt identifierbar information. Generell operativ information från dokumentförstöraren lagras för att kunna veta när notiser ska skickas till användarna.

Sparar den någon företagsinformation?

Nej. Den enda företagsinformation som kan tillhandahållas är genom (1) manuellt namnge maskinen med företagsnamnet som kunde identifiera företaget och (2) slutföra produktregistreringen, vilket är valfritt.

hur länge sparas informationen?

Informationen lagras i ett kontinuerligt format, kallat "blob storage". Denna lagring hanteras sällan och kan bibehållas i tolv månader eller mer. Inget personligt identifierbart lagras någonsin på detta sätt.

Jag makulerar endast några få sidor, eller använder manuell dokumentförstörare, och får inga notiser om att jobbet är slutfört

Appen är endast avsedd att användas med dokumentförstörare med AutoFeed  - du får inga notiser om du använder den manuella luckan eller om makulering slutförs på mindre än tio sekunder. I båda fallen kommer makulering att slutföras innan du hinner att kan lämna maskinen vilket stoppar SmarTech-tekniken och kommer inte att skicka några notiser.

Krävs det någon e-mail adress?

Nej. E-postadresser och annan personlig information samlas inte av appen. Dessa uppgifter ingår i produktregistreringen.

Vilken typ av information överförs?

Den överför endast data om dokumentförstörarens funktion, inklusive vilka knappar som använts, vilka ikoner som tänds och om motorn är igång. Detta kan du även se på maskinens kontrollpanel.

Hur sänder den data?

Dokumentförstöraren känner av vilken Bluetooth som är i närheten för att identifiera användarens mobilenhet - detta förhindrar att notiser skickas till alla användare varje gång maskinen används.
Maskinen använder trådlöst nätverk för att nå internet när du skickar notiser, så användarna kan vara långt ifrån utan att oroa sig för anslutningen.

Hur länge är den mobila enheten registrerad?

En mobil enhet är endast registrerad med dokumentförstöraren till nästa tillfälle.

Till toppen
iPhone app download
iPhone app download
iOS
Ladda ner SmarTech för iPhone & iPad
Ladda ner app för Android
Ladda ner app för Android
Android
Ladda ner SmarTech för Android
Support & FAQs
Support & FAQs
Läs FAQs
Vårt supportteam är redo att hjälpa dig med appinstallation eller andra frågor. Kolla in FAQ innan du kontaktar oss