Till toppen

Dataskydd är en av de främsta motiven för att köpa en strimlare

Oavsett om du är affärsverksamhet eller konsument, läs vår köpguide innan du köper en dokumentförstörare och säkerställ att du köper rätt strimlare för att leva upp till de nya dataskyddskraven.

Till toppen

Vem ska använda dokumentförstöraren?

Det här är en mycket viktig fråga som ofta förbises, i synnerhet av företag.  Vilken sorts dokument som kommer att förstöras beror i hög grad på vilka som använder dokumentförstöraren.

Hemmaanvändare strimlar kontoutdrag från banken samt dokument med personuppgifter som de vill förstöra och återvinna medan andra användare, som revisorer, jurister och läkare, kan ha konfidentiella dokument som verkligen måste förstöras.  Dessa användare behöver en dokumentförstörare med en högre säkerhetsklass.  

Hur ofta ska dokumentförstöraren användas?

Om dokumentförstöraren ska användas ofta är det troligt att den även kommer att strimla mer papper.  Kunder som är medvetna om sin strimlingsvolym väljer ofta en uppsamlingsbehållare med större volym eftersom de vill undvika att behöva tömma behållaren så ofta.

Var noga med att välja en uppsamlingsbehållare baserat på antal ark, och inte bara baserat på literkapaciteten.  

Dokumentförstörare som erbjuder Auto Feed, dokumentförstöring med automatisk inmatning kan hantera dokumenthögar direkt, utan att arken behöver matas in manuellt.  Rexel-modellerna med automatisk inmatning ger 98 procents tidsbesparing jämfört med modeller med manuell inmatning och genererar avsevärda produktivitetsbesparingar under en längre tidsperiod.

Hur stor behöver uppsamlingsbehållaren vara?

Det är alltid bäst att välja uppsamlingsbehållare baserat på hur många ark som får plats i den och inte enbart på dess storlek.  Dokumentförstörare som används av flera användare genererar i allmänhet fler förstörda dokument, så en uppsamlingsbehållare som klarar minst 600 ark eller 80 liter rekommenderas i allmänhet för dokumentförstörare som används av fler än 10 användare.

Hur länge ska dokumentförstöraren köras?

Dokumentförstörarens motor genererar värme.  Bra dokumentförstörare har en säkerhetsmekanism som stänger av apparaten så att den svalnar innan temperaturen blir för hög.  Vi hänvisar till tiden som dokumentförstöraren kör innan den automatiskt stängs av som dess ”körtid”.  

Ju längre körtid, desto mer kan du strimla under en körning.

Hur snabbt måste dokumentförstöraren kunna arbeta?

Manuell dokumentförstöring blir omedelbart mer tidskrävande än Auto Feed automatisk strimling när flera dokument kan matas in och strimlas samtidigt. Auto Feed dokumentförstörare kan strimla flera dokument samtidigt plus att användaren kan lämna maskinen under pågående arbete. Det är detta vi kallar för "hands-free" strimling.

Till toppen

Vilken strimmeltyp passar mig?

Det är viktigt att välja rätt säkerhetsklass och inte bara köpa en produkt baserat på strimmeltyp.  Vi avråder alltid kunder från att köpa en produkt baserat på strimmeltyp.  Även om dokumentförstörare med korsstrimling och konfettistrimling i allmänhet strimlar dokumentet i fler bitar än en produkt som skär i remsor, så är det antalet bitar som dokumentförstöraren strimlar dokumentet i som är det viktigaste att överväga.  Vår säkerhetsnivåöversikt förklarar allt som du behöver veta för att välja den bästa dokumentförstöraren.

Om dokumentförstöraren ska användas i en miljö med flera användare kan extra säkerhetsfunktioner som låsbara papperskammare vara viktiga ur säkerhetssynpunkt.

Vi försöker hjälpa kunder som vill skydda sig genom att segmentera vårt sortiment i grupper som passar för privatpersoner och chefer, små kontor, stora kontor, avdelningar, dokumentförstörare med bred öppning för A3-dokument, dokumentförstörare med automatisk inmatning och dokumentförstörare med antistoppteknik.

Hur många delar ska en bra dokumentförstörare skära dokumentet i?

Det beror på vilket dokument som ska förstöras.  Dokumentförstörare som inte skär ett A4-ark i minst 35 delar är inte värda sitt namn. De är inte funktionella i dagens samhälle.

Vår klassificeringsguide för dokumentförstörare ger råd baserat på dokumenttyp.

Till toppen

Hur ofta är du villig att smörja dokumentförstöraren?

Dokumentförstörare kräver, precis som andra motordrivna enheter, vård och underhåll.  Genom att strimla ett inoljningsark i dokumentförstöraren någon gång förlänger du på ett enkelt sätt livslängden för dokumentförstörarens knivar och motor.  Dokumentförstörare för ett stort antal användare, främst i kontor, kan ha en automatisk inoljning.  Dessa modeller tar hand om sig själva genom att en droppe olja eller två appliceras från en påfyllningsbar oljeflaska.

Finns det återvinningsbara avfallssäckar?

Återvinningsbara avfallssäckar kan skickas direkt till återvinning till skillnad från icke-återvinningsbara säckar som måste tömmas innan det strimlade pappret kan återvinnas.