Vägledning för återvinning av förpackningar

På Rexel arbetar vi för att minska på de förpackningar vi använder så mycket som möjligt och för att göra de förpackningar vi har så återvinningsbara som möjligt.

Det är lätt att återvinna förpackningar när de är gjorda av enskilda materialtyper och du enkelt kan lägga olika material i rätt återvinningsbehållare.

Vi har därför markerat våra förpackningsmaterial med återvinningskoder och nedan kan du se hur dessa olika materialtyper kan återvinnas.

Förpackningstyp / del

Beskrivning av förpackningsdel

Typ(er) av material

Hur man återvinner

Förpackningstyp / del

Beskrivning av förpackningsdel

Pappersförpackning

Typ(er) av material

Kartong / wellpapp

Hur man återvinner

Återvinns som papper/kartong på din miljöstation

Förpackningstyp / del

Beskrivning av förpackningsdel

Tidningar och trycksaker

Typ(er) av material

Papper

Hur man återvinner

Återvinns som papper/kartong på din miljöstation

Förpackningstyp / del

Beskrivning av förpackningsdel

Plastförpackning

Typ(er) av material

Plast

Hur man återvinner

Återvinns som plast på din miljöstation 

Förpackningstyp / del

Beskrivning av förpackningsdel

Pappersförpackning

Typ(er) av material

Papper

Hur man återvinner

Återvinns som papper/kartong på din miljöstation 

Förpackningstyp / del

Beskrivning av förpackningsdel

Plastförpackning

Typ(er) av material

Plast

Hur man återvinner

Återvinns som plast på din miljöstation 

Förpackningstyp / del

Beskrivning av förpackningsdel

Pappersförpackning 

Typ(er) av material

Papper

Hur man återvinner

Återvinns som papper/kartong på din miljöstation

Förpackningstyp / del

Beskrivning av förpackningsdel

Plastförpackning

Typ(er) av material

Plast

Hur man återvinner

Återvinns som plast på din miljöstation