Styczeń 2021 r.

Warunki gwarancji na produkty REXEL firmy Esselte Polska Sp. z o.o.

Okres gwarancji został wskazany w poniższym wykazie

Poniższe warunki, które opisują wymagania i zakres naszej usługi gwarancyjnej, nie mają wpływu na prawa klienta, w szczególności na obowiązek gwarancyjny sprzedawcy wynikający z umowy sprzedaży z konsumentem końcowym.

1. Okres gwarancji i rozpoczęcie gwarancji

Gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu i obowiązuje 2 / 3 / 5 / 10 lub 25 lat(a), zgodnie z informacją na opakowaniu lub na stronie internetowej.

Świadczenia, których udzielamy w ramach niniejszej gwarancji, nie skutkują przedłużeniem okresu gwarancji.

2. Treść i zakres gwarancji

Wady produktu wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych zostaną usunięte przez Esselte Polska Sp. z o.o. poprzez naprawę lub wymianę (jeżeli wystąpi taka konieczność, na produkt równoważny o tej samej lub porównywalnej jakości).

W przypadku dostawy zastępczej prawo własności do wymienianego produktu przejdzie na Esselte Polska Sp. z o.o.

3. Warunki i zastosowanie gwarancji

Usługa gwarancyjna będzie świadczona po okazaniu oryginalnej faktury / dowodu zakupu lub jego kopii.

Jest to gwarancja typu bring-in, tzn. klient ponosi koszty przesyłki reklamowanego towaru.

W celu optymalnej realizacji i uniknięcia dodatkowych kosztów, obowiązkowe jest wcześniejsze skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta telefonicznie lub pisemnie.

Wady produktu należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu i w okresie gwarancyjnym u sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony. Alternatywnie, roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji mogą być zgłaszane do Esselte Polska Sp. z o.o. na następujący adres:

 

Esselte Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11A
26-900 Kozienice
+48 22 874 30 50 
E-mail: 
serwis@acco.com

 

4. Ograniczenie gwarancji

W przypadku segregatorów z mechanizmem dźwigniowym i segregatorów ringowych ograniczoną gwarancją objęte są mechanizmy.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku usterek, których przyczyną jest:

a)      Nieprawidłowa instalacja, np.

  • nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa lub załączonej instrukcji obsługi
  • nieprawidłowy, niezgodny z instrukcją montaż

b)      Niewłaściwe użytkowanie, a także nieprawidłowa obsługa lub obchodzenie się z produktem. Wypadek, zaniedbanie, niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie z powodu nieprzestrzegania normalnych procedur operacyjnych przewidzianych dla produktu tego typu, np.

  • nieużywanie zszywek Leitz lub używanie niewłaściwego rodzaju zszywek do zszywaczy / zszywaczy nożycowych
  • dziurkowanie dziurkaczami np. spinaczy/folii itp.
  • przekroczenie zalecanej dla produktu liczby kartek/folii
  • wkładanie do produktu materiałów/substancji, dla których produkt nie został zaprojektowany (np. w przypadku niszczarek)
  • zmiana, zniszczenie lub usunięcie oryginalnej tabliczki z modelem i numerem seryjnym (np. w przypadku niszczarek);

c)      Czynniki zewnętrzne, np. szkody powstałe w czasie transportu, które nie są objęte gwarancją;

d)      Naprawy lub zmiany produktu, które nie zostały wykonane przez Esselte Polska Sp. z o.o. lub autoryzowany serwis klienta;

Nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji i czyszczenia zgodnie z instrukcją, np. niewystarczające naoliwienie/nasmarowanie stempli dziurkaczy lub jego brak.

5. Dodatkowa gwarancja dla niszczarek

Esselte Polska Sp. z o.o. gwarantuje, że ostrza niszczarki są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych (patrz tabela poniżej) od daty zakupu przez pierwotnego konsumenta.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na niszczarki można znaleźć w instrukcjach obsługi poszczególnych produktów.

Modele niszczarek Rexel – informacje na temat gwarancji

Model

Standardowy okres gwarancji

Okres gwarancji na ostrza

Spinacze / Zszywki

Karty kredytowe / płyty CD / płyty DVD

Optimum Auto 45X

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 50X

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 90X

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 100X

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 100M

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 130X

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 130M

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 140X

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 150X

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 150M

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 225X

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 225M

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 300X

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 300M

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 600X

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 600M

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 750X

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Optimum Auto+ 750M

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Secure S5

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Secure X6

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Secure X8

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Secure X10

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Secure X6-SL

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Secure X8-SL

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Secure X10-SL

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Secure MC3

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Secure MC4

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Secure MC6

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Secure MC3-SL

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Secure MC4-SL

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Secure MC6-SL

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Promax QS RPS812

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax QS RPX612

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax QS RES823

2 lata

7 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax QS REX623

2 lata

7 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax QS RES1123

2 lata

7 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax QS REX823

2 lata

7 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax QS RSS1535

2 lata

10 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax QS RSX1035

2 lata

10 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax QS RSS1838

2 lata

10 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax QS RSX1538

2 lata

10 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Auto+ 60X

2 lata

5 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Auto+ 90X

2 lata

7 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Auto+ 130X

2 lata

10 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Auto+ 130M

2 lata

10 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Auto+ 200X

2 lata

10 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Auto+ 300X

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Auto+ 300X Smartech

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Auto+ 300M

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Auto+ 600X

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Auto+ 600X Smartech

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Auto+ 600M

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Auto+ 750X

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Auto+ 750X Smartech

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Auto+ 750M

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Momentum S206

2 lata

2 lata

Nie / Nie

Nie / Nie / Nie

Momentum X308

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Momentum X312

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Momentum X312-SL

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Momentum X406

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Momentum X410

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Momentum X410-SL

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Momentum X415

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Momentum X420

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Momentum X510

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Momentum X515

2 lata

2 lata

Tak / Tak

Nie / Nie / Nie

Mercury RES1523

2 lata

5 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Mercury REX1023

2 lata

5 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Mercury REX1323

2 lata

5 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Mercury REM723

2 lata

5 lat

Nie / Nie

Nie / Nie / Nie

Mercury REM820

2 lata

7 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Mercury RSS2434

2 lata

10 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Mercury RSX1834

2 lata

10 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Mercury RSM1130

2 lata

10 lat

Nie / Nie

Nie / Nie / Nie

Mercury RDS2250

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Mercury RDS2270

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Mercury RDX1850

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Mercury RDX2070

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Mercury RDM1150

2 lata

20 lat

Nie / Nie

Nie / Nie / Nie

Mercury RDSM750

2 lata

20 lat

Nie / Nie

Nie / Nie / Nie

Mercury RLS32

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Mercury RLX20

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Mercury RLM11

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Promax RPS812

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax RPX612

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax RES823

2 lata

7 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax RES1123

2 lata

7 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax REX623

2 lata

7 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax REX823

2 lata

7 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax RSS1535

2 lata

10 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Promax RSS1838

2 lata

10 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Promax RSX1035

2 lata

10 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Promax RSX1538

2 lata

10 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Wide-Entry RLWS35

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Wide-Entry RLWS47

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Wide-Entry RLWX25

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Wide-Entry RLWX39

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Wide-Entry RLWM26

2 lata

20 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

Wide-Entry RLWSFM9

2 lata

20 lat

Nie / Nie

Nie / Nie / Nie

Style C.C

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Style+ C.C

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Alpha Strip

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Alpha Cross

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

ProStyle+ SC

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

ProStyle+ 5

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

ProStyle+ 7

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

ProStyle+ 12

2 lata

7 lat

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

ProStyle CC

2 lata

7 lat

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

ProSecure

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

Duo (Cross Cut)

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Tak / Tak

JOY Pink

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

JOY Blue

2 lata

3 lata

Tak / Tak

Tak / Nie / Nie

6. Okres ochrony gwarancyjnej

Szczegółowe informacje na temat okresu gwarancyjnego danego produktu można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.rexeleurope.com