Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa danych papierowych

Doradztwo firmy Rexel w zakresie polityki bezpieczeństwa ma na celu wsparcie organizacji w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa danych przechowywanych w formie papierowej oraz wzrost poziomu przestrzegania przepisów przez pracowników.

Dlaczego bezpieczeństwo dokumentów w formie papierowej jest ważne ze względu na RODO i bezpieczeństwo IT?

Chociaż bezpieczeństwo danych elektronicznych słusznie stanowi priorytet dla większości firm, wiele z nich nie zajmuje się w odpowiedni sposób bezpieczeństwem danych w formie papierowej. Dokumenty papierowe niezmiennie zawierają  wrażliwe i poufne dane osobowe objęte przepisami RODO.  Dokumenty papierowe, podobnie jak laptopy i urządzenia przenośne, są słabym ogniwem i przyczyną licznych naruszeń bezpieczeństwa lub dochodzeń ICO.

W rzeczywistości dwie trzecie biur przyznaje, że nie niszczy poufnych informacji.1 Naraża to firmy na ryzyko nieprzestrzegania zasad RODO, a także naraża osoby, których dane dotyczą, na ryzyko oszustwa i kradzieży tożsamości. 

Mając to na uwadze, firma Rexel, wiodący producent niszczarek do zachęca firmy do rewizji zasad i procedur bezpieczeństwa dityczących zarówno danych w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Zagrożenia cyfrowe są jednym z głównych priorytetów firm, jednak błędem byłoby założenie, że zagrożenia bezpieczeństwa danych w formie papierowej są nieistotne.

5 wskazówek dla organizacji opracowujących politykę bezpieczeństwa danych w formie papierowej w celu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Najpierw zrealizuj pierwsze 3 kroki naszego 6-punktowego planu RODO. 1. Powołaj biuro ochrony danych 2. Oceń systemy 3. Opracuj strategię. Teraz jesteś gotowy na krok 4 i 5; Wdroż nową politykę bezpieczeństwa i wprowadź w nią pracowników.