Top

Ochrona danych

1. Aby chronić dane i poufne dokumenty firmy i jej klientów.

Ochrona danych

Grzywna

2. Aby uniknąć kar i postępowania sądowego z powodu braku zgodności z przepisami o ochronie danych

Grzywna

Reputacja

3. Aby zapobiegać utracie reputacji i złemu PR-owi z powodu naruszenia poufności danych.

Reputacja
Top
Top

Informacje o firmie

 • Wyniki sprzedaży
 • Cenniki
 • Informacje o pacjentach lub klientach
 • Dane pracowników
 • Informacje o płatnościach/należnościach

Dokumenty osobiste

 • Wszystko, co zawiera imię i nazwisko oraz adres
 • Unieważnione i puste czeki
 • Rachunki za media
 • Wydruki z bankomatów i wyciągi z konta bankowego
 • Dokumenty zawierające hasła lub numery PIN
 • Zapoznaj się z ofertą niszczarek osobistych