Jogi nyilatkozat

 

Érintett oldalak

Az ACCO Brands egy globális vállalat, amely a világ számos pontján rendelkezik jogi személyekkel, és működtet üzleti folyamatokat irányítási struktúrákat és műszaki rendszereket. A jelen nyilatkozat az Acco Brands, valamint kizárólagos tulajdonú leányvállalatainak („weboldal”) tulajdonában álló összes weboldalra és domainre érvényes, azon esetek kivételével, amikor a fent említett weboldalakon egy a jelen szabályzattól eltérő kikötéseket és feltételeket tartalmazó nyilatkozat is elérhető – ebben az esetben a nyilatkozatot kell iránymutatónak tekinteni.

 

Szellemi tulajdon

Eltérő rendelkezések hiányában az ACCO weboldalain található terméknevek, tervezetek, logók, címek, szövegek, képek, valamint audio- és videóanyagok az ACCO Brands vállalat és leányvállalatai védjegyeinek, szolgáltatói védjegyeinek, kereskedelmi neveinek, szerzői jog által védett tartalmainak és egyéb tulajdonának tekintendők („ACCO Brands szellemi tulajdon”). Az összes egyéb védjegy a mindenkori tulajdonos tulajdona. Az Acco Brands írásos engedélye nélkül az ACCO weboldalain található tartalmakat semmilyen esetben sem szabad az ACCO Brands szellemi tulajdonának használatára estoppel elv révén, közvetett vagy más módon feljogosító eszköznek tekinteni. Az elektronikus úton fogadott vagy továbbküldött védett információk, szoftverek, grafikák, fájlok, logók és védjegyek az ACCO Brands tulajdonát képezik. A felsorolt információk további terjesztése vagy letöltése semmilyen jogot nem biztosít más személyek vagy cégek számára.

 

Az oldal használata

Az ACCO Brands az Ön személyes szórakoztatása, tájékoztatása, művelődése, valamint kommunikációjának támogatása céljából tartja fent az Oldalt. Jöjjön és fedezze fel az Oldalt! Az ACCO weboldalain feltüntetett tartalmakat csak nem kereskedelmi, személyes célú használatra töltheti le, azzal a feltétellel, hogy megőrzi a tartalmakhoz csatolt szerzői jogi és tulajdonosi jelzéseket. Azonban az Oldalon található tartalmakat, beleértve a szövegeket, képeket, valamint audio- és videóanyagokat, az ACCO Brands vállalat előzetes írásos engedélye nélkül tilos terjeszteni, módosítani, továbbítani, újrafelhasználni, újból közzétenni vagy más módon felhasználni. Az ACCO vállalat rendszeres időközönként, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az oldalon feltüntetett tartalmakat.

 

Nincs Jótállás; A felelősség korlátozása

AZ OLDAL JELEN ÁLLAPOTÁBAN ÉRVÉNYES, MINDEN FAJTA  KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGET, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT VAGY BÁRMELY VISSZAÉLÉS ELKERÜLÉSÉT. Az ACCO Brands továbbá nem vállal felelőséget és nem is vonható felelősségre az Oldalhoz való hozzáférés, annak használata, az ott található adatok böngészése, továbbá az Oldalon vagy az ott hivatkozott más weblapokon található anyagok, adatok, szövegek, képek és videó- vagy audiotartalmak letöltése miatt a számítógépében, szoftvereiben, adataiban vagy más tulajdonában keletkezett károkért.

 

Az ACCO Brands, illetve az Oldal létrehozásában, megvalósításában, karbantartásában vagy üzembe helyezésében érintett más szereplők, vagy ezen szereplők partnerei, illetve tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai, részvényesei vagy meghatalmazottjai semmilyen körülmények közt sem vonhatók felelősségre az ACCO weboldalainak vagy az ott található más weblapokra irányító hivatkozások használatából, alkalmazásából vagy böngészéséből, vagy ezen tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő károk, beleértve a közvetlen, különleges, eseti, közvetett, megtorló, következményi vagy büntetések okozta károk miatt, függetlenül attól, hogy figyelmeztették-e őket az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére, illetve, hogy érvényesül-e bármilyen felelősséggel kapcsolatos elv.

 

Független termékek és weboldalak

Az ACCO Brands vállalattól vagy partnereitől független termékek, anyagok vagy weboldalak ismertetői, illetve a rájuk tett utalások nem minősülnek az adott termék, anyag vagy oldal jóváhagyásának. Az ACCO Brands nem ellenőrzi az ACCO weboldalakon hivatkozott anyagokat, és nem vonható felelősségre az ilyen anyagokban található tartalmakért. Az ACCO Brands nem vállal felelősséget a fentiekben említett tartalmak vonatkozásában. Más oldalak hivatkozásainak közzétételéért Önnek kell vállalni a felelősséget.

 

Az Oldalon történő kommunikáció

Tilos törvénytelen, obszcén, illetlen, becsületsértő, pornográf, lázító, támadó, rágalmazó, fenyegető, sértő jellegű, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, vészjósló, fenyegető, botrányos, izgató, istenkáromló, törvénybe vagy magánélethez fűződő jogba ütköző vagy olyan nyilatkozatokat közzétenni vagy továbbítani, amelyekhez nem rendelkezik az összes szükséges engedéllyel és/vagy jóváhagyással, illetve amelyek kellemetlenséget vagy kényelmetlenséget okozhatnak. Ezen felül vállalja, hogy az Ön által közzétett és továbbított anyagok nem képeznek vagy segítenek olyan cselekményeket, amelyek bűncselekménynek tekinthetők, polgárjogi felelősséget vonnak maguk után, vagy másképpen ellenkeznek a világ különböző országaiban érvényes törvényekkel, illetve nem sértik harmadik felek jogait. Továbbá tilos az Oldalon műszaki szempontból káros információkat (beleértve, de nem kizárólag a számítógépes vírusokat, logikai bombákat, trójai vírusokat, kártevőket, káros összetevőket, sérült adatokat, rosszindulatú szoftvereket vagy káros adatokat) közzétenni vagy továbbítani, vagy más fajta visszaélést elkövetni (beleértve, de nem kizárólag a hackelést). Az ACCO Brands teljes mértékben együttműködik minden olyan bűnüldöző hatósággal, és teljesít minden olyan bírósági végzést, amely megköveteli az ACCO Brands vállalattól, hogy fedje fel, vagy azonosítsa az ilyen tartalmak közzétételéért felelős személyeket.

 

A tartalomközzététel következményei 

Az ACCO weboldalaira e-mailen vagy más módon továbbított információkat vagy Tartalmakat, beleértve, de nem kizárólag bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést vagy javaslatot nyilvános és szabadon használható tartalomként kezelünk. Az ACCO Brands nem gátolhatja meg az Oldalról történő adatgyűjtést, illetve az ACCO Brands vagy más független harmadik fél is felveheti Önnel a kapcsolatot e-mailen vagy más módon, az Oldalon vagy azon kívül is. Az ACCO Brands vállalat vagy a vállalat nevében eljáró meghatalmazottak kizárólagos rendelkezésük alapján módosíthatják az Ön által továbbított tartalmakat, engedélyezhetik vagy megtilthatják a tartalmak ACCO weboldalakon történő közzétételét, továbbá a tartalmakat az ACCO Brands vállalat és Partnerei a tartalmak sokszorosítását, nyilvánossá tételét, továbbítását, kiadását, közvetítését és bejegyzésben történő közzétételét beleértve bármilyen célból felhasználhatják. Továbbá az ACCO Brands szabadon, bármilyen célból – beleértve az információk felhasználásával történő termékfejlesztést, gyártást és forgalmazást – felhasználhat bármely olyan ötletet, koncepciót, know-how-t vagy módszert, amelyet az ACCO Brands weboldalaira küldött üzenetei tartalmaznak.

 

AZ ACCO Brands nem köteles ellenőrizni vagy felülvizsgálni az ACCO weboldalakon végbemenő vagy az ott közzétett beszélgetéseket, csevegéseket, bejegyzéseket, információtovábbításokat, hirdetőtáblákat és egyéb közléseket. Az ACCO Brands nem vállal felelősséget az ACCO weboldalakon Önök vagy független harmadik felek által végzett tevékenységekért vagy az ott közzétett közleményekért/információkért.

 

Pontosság

Az ACCO Brands semmilyen formában nem vállal felelősséget a jelen oldalon elérhető tartalmakban található hibákért, hiányosságokért vagy pontatlanságokért, továbbá az oldalon található tartalmak alapján harmadik felek által hozott döntésekért vagy alkalmazási módokért sem vonható felelősségre.

 

A termékek és szolgáltatások rendelkezésre állása

A fentiektől függetlenül az ACCO weboldalai bármely országból megtekinthetők, és olyan termékeket vagy szolgáltatásokat is tartalmazhatnak, amelyek nem minden országban, vagy bizonyos országokban csak eltérő feltételekkel, például eltérő áron érhetők el. Az egyes termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó utalások nem jelentik azt, hogy az ACCO Brands ezen termékeket vagy szolgáltatásokat fel szeretné venni a kínálatába az adott országokban.

 

Partnermarketing

Az ACCO Brands weboldalain más weboldalakra átirányító külső hivatkozások találhatók.  Az említett weboldalak közül néhány a hivatkozások által generált forgalom fejében díjat fizet az ACCO Brands számára. Mivel az ACCO Brands az Amazon partnere, a bevételét minősített vásárlásokon keresztül szerzi.