Top

Rexel Dokumentförstörare med automatisk inmatning

Se mer list grid

Rexel Auto Feed dokumentförstörare

Rexel Auto Feed dokumentförstörare gör det enkelt att följa den nya dataskyddsförordningen - istället för att behöva stå och vänta intill maskinen, kan medarbetaren stapla sina dokument i dokumentförstöraren, stänga locket och fortsätta sitt arbete.

Auto Feed hjälper till att förbättra de anställdas möjlighet att följa förordningen genom att eliminera en av de främsta frustrationerna man upplever med en manuell dokumentförstörare - behovet av att spendera tid med manuell inmatning av dokument

Detta är inte bara mer produktivt för de anställda utan också mer kostnadseffektivt för arbetsgivaren.1

Auto Feed passar befintliga arbetsrutiner

En Auto Feed dokumentförstörare hjälper människor att makulera precis som de önskar. ACCO Brands forskning visar att medan 47% av människor "som kan makulera medan de gör annat" - makulerar sina dokument omedelbart när behovet uppstår – de övriga 53% förvarar sina känsliga dokument på annan plats i väntan på att makuleras2

Makulering stöder GDPR förordningen

Med tanke på papperets nyckelroll i våra liv, borde det inte vara en överraskning att papper fortfarande står för en betydande del av dataöverträdelserna. Papperssäkerhetsrisker har inte försvunnit, men digitaliseringen kan även göra konsekvenserna av bristande dokumentförvaring allvarligare. Vi skriver ut allt mindre och det kan vara så, att de få utskrifter vi gör, innehåller personliga, känsliga eller konfidentiella uppgifter.

Auto Feed dokumentförstörare – hjälper till med er säkerhetsmiljö

Vissa kunder arbetar i en miljö som kräver hög säkerhet - till exempel den offentliga sektorn, sjukvården eller en affärsfunktion som juridisk, ekonomisk, HR eller FoU som kräver mycket hög säkerhetsnivå på dokumentförstöraren. Andra kunder behöver helt enkelt säkra upp sekretessen i en allmän arbets- och säkerhetsmiljö

Många företag använder en extern tjänst för att hantera makulering. Det innebär att strimling görs på plats, av någon utanför sin egen verksamhet.

WiMed automatisk dokumentförstöring har ni  era dokument kvar på kontoret vilket medför ett extra lugn att få kontroll öer makuleringsprocessen. Denna fördel kan till och med hjälpa en kund att uppfylla kraven i en papperssäkerhetspolicy och Rexel Auto + dokumentförstörare stöder kundens egen säkerhetsmiljö. Rexel Auto Feed  erbjuder säkerhetsnivåerna;
mikroskärning P5, korsskärning P4 och korsskärning P3.

1Source: Intertek independent testing, June 2012. Compares the time it takes for the Auto+ 500X to shred 500 sheets, against a traditional-feed shredder at a similar price level.

2Source: Evaluating Auto Feed Shredders. Prepared for ACCO Brands by Deep Blue Insight.