Momentum Extra dokumentförstörare
Extra kraft för att strimla ännu mer

Momentum Extra dokumentförstörare

Extra stora behållare - Extra körtid - Extra arkkapacitet

Momentum Extra dokumentförstörare med anti-jam teknik är perfekta för alla kontorsmiljöer tack vare sina extra stora behållare, längre körtider och större arkkapacitet.
De är utrustade med innovativ anti-jam sensorteknik som mäter antalet ark som matas in i realtid för att förhindra pappersstopp och felmatning.

Rexel Momentum Extra