Till toppen
Till toppen
Avfallssäckar i plast

De perforerade säckarna släpper ut överskottsluft och levereras i en praktisk dispenserlåda.

Återvinningsbara avfallssäckar

Våra återvinningsbara avfallssäckar gör avfallshanteringen enkel och effektiv genom att både materialet och innehållet kan återvinnas.

Skärverksolja

Rexels skärverksolja för dokumentförstörare säkerställer bästa, möjliga drift