Termeni şi Condiţii Campania „Rexel Robot de curațenie”

 

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

1.1. Campania promoțională Rexel Robot de curățenie”(denumită în continuare ”Campania”) este organizată de firma S.C. Esselte Sales S.R.L. (denumită în continuare ”Organizatorul”), cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Gheorghe Ţiţeica, nr.121C, Mezanin, cod poștal 020295, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/11331/2008, cod unic de înregistrare RO 24115202.


1.2. Date de contact: 021.242.40.70 şi/sau romania@acco.com .


1.3. S.C. Esselte Sales S.R.L. este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza certificării numarul 20493/2011.


1.4. Campania promoţională se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament oficial întocmit de Organizator (denumit în continuare ”Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toţi Participanţii.


1.5. Campania se va desfăşura în perioada 1 Octombrie 2020 – 31 Decembrie 2020, pe întreg teritoriul României.

 

 

ART. 2. TEMEIUL LEGAL

 

2.1. Campania se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, așa cum a fost modificată ulterior și a Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, așa cum a fost modificată ulterior.

 

 

ART. 3. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

3.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

ART. 4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

4.1. Campania va începe în data de 1 Octombrie 2020, de la ora 09:00, ora României, și se va derula zilnic până pe data de 31 Decembrie 2020, ora 18:00, ora României.

 

 

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1. Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajaţii S.C. Esselte Sales S.R.L. şi ai Partenerilor direcţi (Distribuitori Autorizaţi Esselte), și nici membrii familiilor tuturor acestora sau rudele de până la gradul 2 ale tuturor celor de mai sus (soț/soție, părinte/copil, frate/soră, bunic/nepot).

 

5.2. La Campanie pot participa toate persoanele fizice cetățeni români, cu vârsta peste 18 ani, împliniți la data începerii Campaniei, și cu domiciliul/reședința în România pe toată perioada de desfășurare a campaniei promoționale

 

5.3. Participantul la concurs (care va fi acelaşi cu persoana care prezintă  dovada de achiziție pe adresa de e-mail a Organizatorului sau pe site-ul campaniei) va fi declarat câştigător şi nu firma în numele căreia s-a făcut achiziţia produselor (dacă este cazul). Pentru identificarea sa, la înscrierea în concurs, Participantul va completa corect şi complet datele personale (nume şi prenume), precum şi datele de contact (e-mail, adresă şi număr de telefon) in e-mailul transmis către Organizator.

 

5.4. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 

5.5. Orice încercare de fraudare a concursului de către participanţii care urmăresc să îşi sporească artificial şansele de câştig va fi sancţionată prin înlăturarea lor din concurs.  În acest sens, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita participantului dovada achiziției produselor.

 

5.6. Persoanele participante la Campanie se pot înscrie de mai multe ori, folosind facturi diferite/unice pentru fiecare înscriere, folosind datele reale și corecte de identificare. 

 

5.7. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către Organizator, se constată faptul că în procesul de participare nu a fost respectat prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage Participanților premiul obținut ca rezultat al unor astfel de activități. 

 

 

ART. 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

6.1. Mecanismul Campaniei promoționale implică achiziționarea oricaror produse participante la promoție,  respectiv:

2103060EU

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 60X, 60 coli, P3, cross-cut (confeti)

2103080EUA

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 90X, 90 coli, P3, cross-cut (confeti)

2102559EUA

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 130X, 130 coli, P4, cross-cut (confeti)

2104100EUA

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 130M, 130 coli, P5, micro-cut (particule)

2103175EU

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 200X, 200 coli, P4, cross-cut (confeti)

2103250EU

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 300X, 300 coli, P4, cross-cut (confeti)

2103250EUS

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 300X SmarTech, 300 coli, P4, cross-cut (confeti)

2104300EU

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 300M, 300 coli, P5, micro-cut (particule)

2103500EUA

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 600X, 600 coli, P4, cross-cut (confeti)

2103500EUS

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 600X SmarTech, 600 coli, P4, cross-cut (confeti)

2104500EUA

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 600M, 600 coli, P5, micro-cut (particule)

2103750EU

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 750X, 750 coli, P4, cross-cut (confeti)

2103750EUS

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 750X SmarTech, 750 coli, P4, cross-cut (confeti)

2104750EU

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 750M, 750 coli, P5, micro-cut (particule)

 

Urmat de trimiterea dovezii de achiziției a produselor aflate în acțiunea promoțională, pe adresa de mail a organizatorului romania@acco.com sau pe pagina promotională https://www.rexeleurope.com/ro-ro/promotions/promo-rexel-aspirator/   . Fiecare Participant are obligativitatea de a păstra dovada achiziționării produselor din promoție, în cazul în care este selectat ca și câștigător, în caz contrar premiul nu va fi acordat de către Organizator.

 

6.2. Produsele Rexel incluse în Campania promoțională fac parte din gama distrugătoarelor de documente automate, respectiv următoarele:

 

2103060EU

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 60X, 60 coli, P3, cross-cut (confeti)

2103080EUA

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 90X, 90 coli, P3, cross-cut (confeti)

2102559EUA

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 130X, 130 coli, P4, cross-cut (confeti)

2104100EUA

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 130M, 130 coli, P5, micro-cut (particule)

2103175EU

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 200X, 200 coli, P4, cross-cut (confeti)

2103250EU

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 300X, 300 coli, P4, cross-cut (confeti)

2103250EUS

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 300X SmarTech, 300 coli, P4, cross-cut (confeti)

2104300EU

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 300M, 300 coli, P5, micro-cut (particule)

2103500EUA

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 600X, 600 coli, P4, cross-cut (confeti)

2103500EUS

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 600X SmarTech, 600 coli, P4, cross-cut (confeti)

2104500EUA

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 600M, 600 coli, P5, micro-cut (particule)

2103750EU

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 750X, 750 coli, P4, cross-cut (confeti)

2103750EUS

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 750X SmarTech, 750 coli, P4, cross-cut (confeti)

2104750EU

Distrugator automat documente REXEL AUTO+ 750M, 750 coli, P5, micro-cut (particule)

 

 

6.3. Pentru a se înregistra în Campanie, Participanții completează corect şi complet datele personale (nume şi prenume), precum şi datele de contact (e-mail, adresă şi număr de telefon) in e-mailul transmis către Organizator și dovada achiziționării  produselor participante către Organizator pe adresa de e-mail romania@acco.com  sau pe pagina web destinată campaniei promoționale. Apoi, până la sfârșitul perioadei promoționale, prin tragere la sorți, bazată pe dovada de achiziție a produselor promoționale se va extrage un câștigător, din două în două săptămâni, respectiv:

- 16 Octombrie 1 câștigător și 31 Octombrie al doilea câștigător

- 16 Noiembrie 1 câștigător și 30 Noiembrie al doilea câștigător

- 16 Decembrie 1 câștigător și 31 Decembrie al doilea câștigător

 

6.4. Pentru ca un Participant să poată revendica Premiul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

      6.4.1. să cumpere produsele Rexel participante la promoție și să trimită dovada achiziției pe adresa de e-mail a Organizatorului, respectiv romania@acco.com sau pe pagina promoțională online https://www.rexeleurope.com/ro-ro/promotions/promo-rexel-aspirator/

      6.4.2. să se înregistreze prin achiziționarea produselor dintre produsele aflate în promoție, să trimită dovada achiziției, alături de datele personale precum si datele de contact, complet și corect în perioada 1 Octombrie 2020 – 31 Decembrie 2020;

      să transmită datele personale și datele de contact corect și complet alături de dovada achiziției Organizatorului în perioada 1 Octombrie – 31 Decembrie 2020 pentru a putea intra în posesia premiului pentru care Participantul s-a înscris, conform regulamentului;

      6.4.3. să respecte în totalitate condiţiile de participare stipulate în prezentul Regulament;

      6.4.4. să fie cetăţean român sau al UE, cu vârsta peste 18 ani.

 

6.5. Pentru detalii despre Premiul acordat, vezi ART. 7.

 

6.6. Pentru a revendica  Premiul, Participanții trebuie să achiziționeze minim un produs promoțional, dintre cele menționate la ART 6,2 și să transmită dovada achiziției pe adresa de email a organizatorului, respectiv romania@acco.com apoi câștigătorul fiind tras la sorți din două în două săptămâni precum a fost menționat la punctul 6.3 aferent regulamentului.

 

6.7. Un Participant la promoție se poate înscrie pentru premiul oferit de organizator de mai multe ori, condiția fiind ca de fiecare dată să prezinte o altă factură pentru înscriere. În caz contrat, înscrierea nu se poate valida.. Participantul se poate înscrie pentru maxim 2 revendicări, prezentând la înscriere pe adresa de mail a Organizatorului facturi unice pentru fiecare Premiu în parte, fără posibilitatea de a cumula două distrugătoare pe o factură.

 

 

ART. 7. PREMIILE ACORDATE

 

-          7.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă  premii în limita stocului disponibil, constând în 6 aspiratoare Xiaomi Xiaowa Lite.

 

7.2 Participarea pentru posibilitatea câștigării a acestor premii se efectuează prin trimiterea datelor personale și datelor de contact corecte și complete și dovada achiziției pe adresa de e-mail a Organizatorului romania@acco.ro

 

7.3. Valoarea estimată a unui:

-  valoarea estimată a unui Premiu constând în Xiaomi Xiaowa Lite, 1180 RON

 

7.4. Numărul total estimat de Premii este de 6. Valoarea totală estimată a Premiilor acordate de către Organizator este de 7080 RON.

 

7.5. Premiile acordate vor fi comunicate și în materialele de comunicare dedicate Campaniei, însă fotografiile utilizate au strict rol de prezentare și nu obligă în niciun fel Organizatorul, anumite aspecte putând să difere (de exemplu, culoarea produsului).  

 

7.6. În cadrul Campaniei, Participanții nu pot solicita contravaloarea Premiului în bani.

 

ART. 8. ACORDAREA PREMIILOR

 

8.1. Organizatorul va acorda Premiile persoanelor câştigătoare în conformitate cu specificaţiile acestui Regulament.

 

8.2. Pentru ca un Participant să poată revendica Premiul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

  1. să cumpere produsele Rexel participante la promoție și să trimită dovada achiziției alături de datele personale și datele de contact corecte și complete pe adresa de e-mail a Organizatorului în perioada 1 Octombrie 2020 – 31 Decembrie 2020;
  2. c. să completeze datele personale corecte și complete
  3. d. să transmită dovada achiziției Organizatorului în perioada 1 Octombrie   - 31 Decembrie 2020 pentru a revendica Premiul;
  4. e. să respecte în totalitate condiţiile de participare stipulate în prezentul Regulament;
  5. să fie cetăţean român sau al UE, cu vârsta peste 18 ani.

 

8.3. Data limită pentru recepția Formularelor de participare și dovezilor de achiziție și revendicarea Premiilor este 31 Decembrie 2020, ora 18:00, ora României.

 

8.4. Un Participant poate revendica maxim 2 Premii pe toată durata Campaniei.

 

8.5. Câștigătorii vor revendica Premiul prin transmiterea datelor personale și datelor de contact corecte și complete și a dovezii de achiziție către Organizator, prin următoarele mijloace:

            a. expediere prin e-mail pe adresa Organizatorului;

            b. pe pagina web a organizatorului

           

 

8.6. Premiile vor fi livrate Câștigătorilor prin curier. Expedierea Premiilor se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni de Campanie. De exemplu, un Participant care a transmis dovada de achiziție în luna Decembrie 2020, va primi Premiul până pe 15 Ianuarie 2021. Fac excepție de la această prevedere situațiile independente de voința Organizatorului, precum lipsa stocurilor la furnizori, fapt ce va fi anunțat Câștigătorilor.

 

8.7. Organizatorul se obligă să informeze în scris (prin e-mail) sau telefonic Câștigătorii cu privire la termenul aproximativ de livrare a Premiului în cazul în care vor exista întârzieri generate de motive independente de voința Organizatorului.

 

8.8. Toate cheltuielile privind livrarea Premiilor vor fi suportate de către Organizator.

8.9. Premiile vor fi livrate numai pe teritoriul României.

 

8.10. Organizatorul nu este răspunzător pentru Premiile care ajung la destinație deteriorate din cauza serviciilor defectuoase de curierat.

 

8.11. Refuzul recepționării Premiului de către un Participant conduce automat la anularea Premiului, acesta rămânând la dispoziția Organizatorului.

 

8.12. Câștigătorii validați cu domiciliul în București vor putea revendica Premiile de la sediul Organizatorului, dacă cele două părți agreează de comun acord acest lucru, în timp ce acordarea Premiilor pentru câștigătorii validați din alte orașe ale țării se va face prin curierat.

 

 

ART. 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

9.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale necesare în cazul unei tentative de fraudă a sistemului aplicației on-line în care se va desfășura Campania, unui abuz sau unei acțiuni care ar putea afecta imaginea companiei sau costurile acestei promoții.

 

9.2. Organizatorul nu işi asumă responsabilitatea pentru:

            a. înscrierile efectuate prin alte mijloace decât cele dedicate Campaniei;

            b. înscrierile efectuate greşit / incomplet;

            c. înscrierile efectuate în afara perioadei de desfăşurare a Campaniei;

            d. imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia Premiului;

            e. întârzierile la transmiterea dovezii de achiziție cauzate de prestarea serviciilor pe care le oferă furnizorii Participanților: furnizor internet,etc.;

            f. întârzierile la livrarea / înmânarea premiilor cauzate de prestarea serviciilor pe care le oferă firma de curierat contractată de Organizator;

            g. situațiile în care anumite persoane nu se pot înscrie în Campanie, situații asupra cărora Organizatorul nu deține controlul (de exemplu, dificultăți tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor de internet, incompatibilitatea între un anumit browser de internet și on-line ).

 

ART. 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

10.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii 677/2001 privind protecția datelor personale stocate pe durata Campaniei. Astfel, acesta se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor și să le utilizeze conform prezentului Regulament, Policitii de confidențialitate a companiei și legislației în vigoare.

 

10.2. Prin participarea la Campanie, participanţii îşi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului pentru primirea de mesaje comerciale, din partea Organizatorului. Data încheierii operaţiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal este 31 Ianuarie 2021.

 

10.3. Prin înscrierea în Campanie, participanţii îşi dau acordul de a comunica direct cu Organizatorul, prin mijloace de comunicare electronică şi telefonică: e-mail, newsletter, telefon. Astfel, Participanții pot primi ulterior din partea Organizatorului comunicări referitoare la acțiuni de marketing, reclamă și publicitate.

 

10.4. Câştigătorilor le poate fi solicitată participarea la acţiuni publicitare ce însoţesc această acțiune sau rezultă în urma campaniei, fară alte obligaţii sau plăţi.

 

 

ART. 11. ÎNTRERUPEREA SAU MODIFICAREA CAMPANIEI

 

11.1. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei anterior datei de 30 Iunie  2020, exclusiv în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul Organizatorului, continuarea campaniei nu ar mai fi posibilă. Într-o astfel de situaţie, Organizatorul se obligă să anunţe public încetarea campaniei pe website-ul Organizatorului.

 

11.2. Întreruperea sau modificarea Campaniei va intra în vigoare de la data publicării Actului Adițional autentificat de către Notarul Public pe website-ul dedicat Campaniei.

 

11.3. Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi legală pentru toţi Participanţii.

 

 

ART. 12. LITIGII

 

12.1. Eventualele litigii ce pot apărea între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în situațiile în care acestea nu pot avea o astfel de finalitate, se va recurge la instanțele competente.

 

12.2. Eventualele reclamații legate de desfășurarea Campaniei sau de procesul de revendicare a Premiilor de către Participanți se vor putea trimite prin poștă către S.C. ESSELTE SALES S.R.L., Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121 C, Mezanin, Sector 2, 020295, București, sau electronic, la adresa de e-mail romania@acco.com .

 

 

ART. 13. TAXE ȘI IMPOZITE

 

13.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către Câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlu III, Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiile obținute, sunt în sarcina exclusivă a Câștigătorilor.

 

13.2. De la data semnării confirmării de primire a premiilor (AWB curier, Proces verbal de predare/primire etc.) toate cheltuielile aferente premiilor revin Câștigătorilor.

 

13.3. Organizatorul solicită Câștigătorilor date personale precum CNP-ul, pentru a putea identifica persoana câștigătoare și achita taxele aferente.

 

 

ART. 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

14.1. Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor incluse în Regulament.

 

14.2. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public, conform legislației aplicabile din România.

 

14.3. Regulamentul oficial de desfăşurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în perioada 1 Octombrie 2020 – 31 Decembrie 2020, prin următoarele mijloace:

 

- în urma transmiterii unei solicitări scrise pe adresa de e-mail romania@acco.com ;

- la sediul Organizatorului din București, Sector 2, Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121 C, Mezanin.

- pe pagina web dedicată campaniei la adresa https://www.rexeleurope.com/ro-ro/promotions/promo-rexel-aspirator/

 

###