Auto+ SmarTech™

Auto+ SmarTech™

Intelligent makulering for den smarte generasjonen

Generell

Hva er SmarTech?

SmarTech er en teknologi og en app som lar din Auto Feed makuleringsmaskin sende varsel til en app på din telefon eller nettbrett. Du kan motta bekreftelse på at makuleringsjobben du startet er ferdig, eller du kan få varsler som for eksempel beholderen er full, døra er åpen eller maskinen trenger olje). Dette øker produktiviteten på arbeidsplassen, og gjør at brukerne kan bruke mindre tid ved makuleringsmaskinen, og de trenger ikke gå tilbake for å sjekke om alt ble makulert.

Hvordan fungerer SmarTech

Informasjon om makuleringsjobben sendes fra makuleringsmaskinen via internett til en telefon eller et nettbrett som har lastet ned og satt opp appen.

Er det enkelt å bruke?

Ja, dette er en enkel app. Alt du trenger å gjøre er å laste ned appen og "koble" den opp mot din makuleringsmaskin.

Er det vanskelig å sette opp?

Nei. SmartTech virker med en gang du pakker opp makuleringsmaskinen (via Bluetooth). Du trenger ikke å gjøre noe. Å koble opp maskinen via trådløstnettverk kan ta litt tid, avhengig av hvordan nettverk dere har. Det kan også hende at noen fra IT avdelingen må gjøre dette som har riktige administrasjonsrettigheter i nettverket.

Hvordan kan jeg se om det er en SmarTech makuleringsmaskin?

Du vil se en SmarTech etikett på makuleringsmaskinen. Hvis du har med deg en telefon som har installert SmarTech appen så vil appen automatisk koble seg opp mot makuleringsmaskinen når appen er åpen i nærhetheten av maskinen.

Installere

Hvilke maskiner fungerer denne Appen for?

Auto+ SmarTech 300X, 600X, og 750X modellene.

Hvordan legger jeg til en makuleringsmaskin i nettverket?

Når du åpne appen og slå på makuleringsmaskinen, så vil de automatisk kobles sammen.  I appen åpner du innstillinger for makuleringsmaskinen og velg trådløs oppkobling. I listen over nettverk som dukker opp velg det nettverket makuleringsmaskinen burde koble seg på, og legg inn passord hvis det kreves.

Hvordan setter jeg opp appen i nettverket?

Du trenger ikke å sette opp appen mot en nettverk, men telefonen/nettbrettet som bruker appen må ha internett-tilgang. Makuleringsmaskinen og den mobile enheten med appen på må ikke være på samme nettverk, men begge må ha tilgang til internett.

Hvilke enheter er Appen kompatibel med?

Appen krever en iOS eller Android enhet med Bluetooth. For eksempel:
     iPhone 5 og nyere
     iPad (tredje generasjon) og nyere
     iPad Mini
     iPad Pro
     Alle Android telefoner eller nettbrett med en oppløsning på minst 1920 x 1024 dpi og Android versjon 5, 6, eller 7.

Hvor langt sender Bluetooth signalene?

Når makuleringsmaskinen bruker Bluetooth så skannes bare et område på et par meter (dette for å unngå at den kobler seg opp mot enheter som har vært koblet mot maskinen tidligere). Når koblingen er gjort med riktig enhet så kan de holde på kontakten i 30 meter (men avstanden kan reduseres hvis det er vegger i mellom og signalforstyrrelser som for eksempler flere trådløse nettverk). Når appen lukkes brytes kontakten, slik at makuleringsmaskinen er klar til andre brukere. Appen vil nå motta informasjon/varsel fra makuleringsmaskinen via internett.

Hvorfor må jeg ha Bluetooth og trådløst nettverk?

Du må bruke Bluetooth til å begynne med for å opprette kontakt mellom app og makuleringsmaskinen. Dette gjøres for at makuleringsmaskinen skal vite hvilken mobile enhet den skal sende varsel til. Du må ha internett forbindelse for å kunne motta varsel/informasjon fra makuleringsmaskinen (da Bluetooth bare fungerer på kortere avstander).

Vårt firma ønsker ikke å bruke trådløse enheter i vårt nettverk. Kan vi fortsatt bruke en Rexcel Auto Feed Makuleringsmaskin?

Absolutt! Auto Feed makuleringsmaskinene fungerer som en utmerket makuleringsmaskin selv om den ikke er koblet på et trådløstnettverk. Bare hopp over det punktet som omhandler trådløsnettverk. Makuleringsmaskinen vil fungere like bra uten. Det er mulig å fjerne muligheten til å koble maskinen trådløst på nettverk. Det er raskt og enkelt, men denne endringen er permanent, hvis dere ønsker dette, vennligst ta kontakt med kundeservice sånn at de kan guide dere gjennom denne prosessen.

Må jeg bruke Bluetooth?

Ja. For at du skal bruke SmarTech så må du tillate bruk av Bluetooth. Bluetooth brukes av makuleringsmaskinen for å finne hvilen mobile enhet som skal motta varsler om makuleringsjobben. Det brukes også når maskinen settes opp for å konfigurere riktig.

Hvor ofte må jeg oppdatere firmware?

"Firmware" oppdateringer gjøres veldig sjeldent, og kun når det er nødvendig. Det er ikke planlagt regelmessige oppdateringer. Denne funksjonen er kun ment som støtte for fremtidige endringer i den trådløse teknologi som den mobile enheten bruker. "Firmware" oppdateringer må ikke forveksles med app-oppdateringer. App-oppdateringer vil skje oftere og din mobile enhet vil si i fra når det er nye oppdateringer tilgjengelig. Du bør alltid laste ned de nyeste app-oppdateringene for å sikre den beste funksjonaliteten for appen.

Min organisasjon forbyr bruk av trådløse enheter, men jeg ønsker å bruke denne makuleringsmaskin. Er det en måte å skru av denne trådløse funksjonen?

For den beste brukeropplevelsen anbefaler vi at du ser på makuleringsmaskinen som en firmamaskin. Makuleringsmaskinen overholder strenge krav til både sikkerhet og personvern. Vi forstår at noen organisasjoner har en streng sikkerhetspolitikk, derfor finnes det en mulighet til å deaktivere den trådløse funksjonen på.
NB! DENNE ENDRINGEN ER PERMANENT.
Hvis dette ikke er absolutt helt nødvendig, så ber vi om at dere ikke gjør denne endringen på maskinen, da dette IKKE kan REVERSERES.
Når makuleringsmaskinen er slått på og knappen AutoPwr lyser, trykk på FWD-knappen og holde den nede.
Mens du holder FWD-knappen nede, skal du også holde REV-knappen nede.
Motoren starter, og papirstoppikonet vises.
Fortsett med å holde begge knapper inne i 6-10 sekunder.
Slipp begge knappene.
REV-knappen lyser i 3 sekunder for at bekrefte, at trådløs funksjon nå er deaktivert.

Konfigurasjon

Hvor mange administratorer og brukere kan du ha til en makuleringsmaskin?

Det er ingen begrensning på hvor mange som kan bruke makuleringsmaskinen.
Det er ingen begrensning på hvor mange administratorer en makuleringsmaskin kan ha.
Det er ingen begrensning på hvor mange makuleringsmaskiner en bruke kan linke sin app opp mot.
Det er ingen begrensning på hvor mange brukere som kan registrere seg for å motta informasjon/varsel fra en makuleringsmaskin.

Kan du ha flere makuleringsmaskiner i samme rom?

Hvis du har flere makuleringsmaskiner i samme rom så anbefaler vi at du plasserer de med 8 meter i mellom hver maskin. Dette er kun for å unngå at en bruker feilaktig kobler seg mot en annen makuleringsmaskin enn den man faktisk bruker.

Hvor lang tid tar det å oppdatere statusen?

Nettverkstrafikk og signalstyrke kan påvirke tiden det tar å få varsel, men du vil få et varsel om at jobben er fullført noen få sekunder etter at makuleringsmaskinen er ferdig med å makulere.

 

Hva hvis jeg endrer navn på makuleringsmaskinen?

Du kan endre navnet på makuleringsmaskinen i innstillinger (inntil 14 tegn). Andre brukere vil ikke se navnet du gir maskinen før neste gang de oppnår kontakt med maskinen via Bluetooth. Vær oppmerksom på at varslene som kommer fra maskinen vil bruke det nye navet, så velg et navn som gjør at alle som bruker maskinen vil kunne forstå hvilken maskin det er.

Når jeg skal bestille produkter til makuleringsmaskinen hvordan kan jeg vite at de passer til min maskin?

Når du kobler deg opp til makuleringsmaskinen via. Bluetooth og appen, så vil appen finne modellnummer på din maskin. Hvis du ikke er i nærheten av maskinen vil appen vise info om den maskinen du brukte sist.

Hvordan registrerer jeg maskinen min i forhold til garanti.

I appen velger du produktregistrering i innstillingsmenyen.

Hvordan kan jeg vite om det er en "firmware" oppdatering tilgjengelig?

Så lenge makuleringsmaskinen kan fortsette å bruke den samme nettverksforbindelsen, så trenger du ikke gjøre noe. Vi anbefaler at du oppdaterer makuleringsmaskinens navn, slik at brukerne vet hvor de skal finne maskinen.

Hvis jeg flytter en makuleringsmaskin mellom ulike avdeling hva bør jeg gjøre?

Så lenge makuleringsmaskinen kan fortsette å bruke den samme nettverksforbindelsen, så trenger du ikke gjøre noe. Vi anbefaler at du oppdaterer makuleringsmaskinens navn, slik at brukerne vet hvor de skal finne maskinen.

Jeg ønsker ikke lenger å motta varsler på telefonen. Hvordan slår jeg av dette?

Du har flere muligheter for å stoppe varslene:
(1) Den enkleste måten er å ikke ha mobiltelefonen med deg når du starter en makuleringsjobb (evt. slå av Bluetooth på telefon/nettbrett sånn at makuleringsmaskinen ikke kan koble seg opp mot den mobile enheten). Da vil du ikke motta varsler fra makuleringsmaskinen.
(2) Hvis du stadig mottar varsler fra andre brukere, så skyldes dette at du har registrert deg som administrator for denne makuleringsmaskinen. For å avregistrere deg som administrator må du gå til makuleringsmaskinen og koble deg opp til maskinen (åpne appen og ha på Bluetooth-signal). Åpne innstillingsmenyen og Administratorbruker også kan du melde deg av som administrator her. Da vil du ikke motta flere oppdateringer fra denne makuleringsmaskinen, hvis du ikke igjen kobler deg opp som bruker før du saterter en makuleringsjobb (da vil du får varsler om den aktuelle jobben).
(3) Makuleringsmaskiner som du ikke lengre bruker eller har adgang til vil bli fjernet fra listen i appen din automatisk etter 90 dager uten bruk.
(4) Hvis du vil stoppe varslene fra alle makuleringsmaskiner, kan du gå i innstillingsmenyen for din mobile enhet og stoppe alle varsler fra SmarTech-appen helt. Vil du igjen motta varsler/info fra denne appen så må du inn i innstillinger på din mobile enhet og endre instillingen for denne appen.

Hvor lenge må makuleringsmaskinen gå før jeg ser den på min enhet?

Makuleringsmaskinen vil gå i minst 10 sekunder før appen sporer aktivitet. Dette for å forhindre at du får varsler om fullført jobb hvis det kun er et par sider du makulerer som er makulert ferdig før du rekker å forlate makuleringsmaskinen.

Kan data som lagres i skyen brukes til å sammenstille en rapport?

Nei, på nåværende tidspunkt bli ikke den data brukt i ettertid eller analysert. Vi jobber hele tiden for å forbedre oss, og i fremtiden kan kanskje denne dataen brukes med tanke på garanti- og reperasjonstjenester.

Kan jeg få varsel på e-post?

Dessverre, SmarTech er kun beregnet på mobile enheter på det nåværende tidspunktet. Vi ser på mulighetene for å koble det opp mot e-post og datamaskiner.

Kan jeg sjekke makuleringsmaskinens status eksternt?

Kan jeg sjekke makuleringsmaskinens status eksternt?

Må jeg være på samme nettverk som makuleringsmaskinen?

Nei. Din mobile enhet må bare ha tilgang til til internettet for å motta varsler.

Hvem mottar varsler, og hvilken informasjon deles?

Brukere vil kunne motta følgende varsler: (kunn varsler for den makuleringsjobben de har startet og registrert appen mot):
1) Makulering er fullført.
2) Papirkurven er full, eller døren er åpen (makuleringsjobben har derfor stoppet opp).
3) Pappirstopp.
Brukere vil ikke få varsel om lavt oljenivå, eller hvis makuleringsmaskinen avkjøles.

Administratorer for en makuleringsmaskin vil kunne motta følgende varsler:
1) Papirkurven er full, eller døren er åpen.
2) Pappirstopp.
3) Oljenivået er lavt (sendes kun en gang om dagen helt til det er etterfylt olje).
4) Makuleringsmaskinen kjølerned.
Administratorer vil ikke bli varslet når en makuleringsjobb er fullført.

Hver av disse varslene vil også inneholde makuleringsmaskinens navn.

Feilsøking

Hva skal jeg gjøre når jeg ser disse ikonene lyse på makuleringsmaskinen eller jeg får varsel om dette i appen?
 Avkjøling Ingenting - appen forteller deg bare at makuleringsmaskinen kjøler seg ned. Etter langvarig bruk eller mye makulering vil maskinen bruke litt tid på å kjøle seg ned. Dette gjør maskinen for å beskyte seg selv og motoren. Når du får et slikt varsel er maskinen bare på pause. Den vil starte å makulere igjen av seg selv når den har fått ned temperaturen igjen. Hvis du har beskyttet dokumentene med å låse kammeret vil de forbli låst selv om maskinen tar en pause. maskinen vil starte opp igjen og fullføre jobbe, og du vil motta et varsel når den har makulert alt. 
Beholderen er full / Døren er åpen For at makuleringsmaskinen skal starte må maskinen sjekkes. Noen må tømme beholdere eller lukke døren til beholderen.
Lite olje Dette varslet forteller deg at maskinen snart trenger mere olje. Makuleringsjobben vil ikke stoppe opp, men over tid vil du redusere maskinens levetid, hvis det ikke etterfylles olje. NB! Pass på at du har riktig olje til maskinen og at du fyller på når du får varsel eller tar kontakt med den på arbeidsplassen som er ansvarlig for vedlikehold av makuleringsmaskinen slik at de kan sørge for at dette blir utført. Trenger du mer olje kan du finne en online forhandler via appen eller ta kontakt med de du kjøpte maskinen av.  
Pappirstopp For at makuleringsmaskinen skal starte så må maskinen sjekkes. Noen må gå til maskinen å fjerne det som har satt seg fast. 
Jeg finner ikke lenger makuleringsmaskinen i appen. Hva har skjedd?

Makuleringsmaskiner fjernes automatisk fra appen hvis du ikke har brukt maskinen i løpet av de siste 90 dagene. Åpne appen og gå mot makuleringsmaskinen så vil makuleringsmaskinen automatisk koble seg opp mot appen (forutsatt at du ikke har slått av Bluetooth signalet på din mobile enhet).

Kan jeg fjerne an makuleringsmaskin fra min liste?

Makuleringsmaskiner fjernes automatisk fra appen hvis du ikke har brukt maskinen i løpet av de siste 90 dagene. Hvis du vil slette alle maskiner du har i listen med en gang, så kan du slette appen for så å installere den på nytt.

Appen er koblet mot min makuleringsmaskin, men jeg mottar aldri noen varsler.

SmarTech-appen må få din tillatelse til å sende deg varsler (notifikasjoner). Hvis du ikke tillot dette når du instalerte appen, må du gå til intillinger på din mobile enhet og tillate varsel fra denne appen. Du må også ha internett-tilgang for å motta varsler.

Hvorfor fortsetter jeg å motta varsler selv om jeg ikke bruker makuleringsmasakinen?

Brukere som har registrert seg som administrator for en makuleringsmaskin mottar kopi av alle varsler for "ikke gjennomført makulerings jobb" og andre administrerende varsler. Hvis du vil stoppe disse varslene så må du av-registre deg som administrator. Gå til makuleringsmaskinen og koble deg opp til maskinen (åpne appen og ha på Bluetooth-signal). Åpne innstillingsmenyen og Administratorbruker og meld deg av her. Da vil du ikke motta flere oppdateringer fra denne makuleringsmaskinen, hvis du ikke igjen kobler deg opp som bruker før du starter en makuleringsjobb (da vil du får varsler om den aktuelle jobben).

Hvorfor får jeg ingen varsler?

Der er kan være flere grunner til at du ikke mottar varsler:
1) Brukere får ikke melding om lavt oljenivå eller at maskinen avkjøles, og administratorer får ikke melding når en makuleringsjobb er fullført.
2) Brukerne vil bare får varsel hvis de har koblet seg opp mot maskinen før de starter makuleringsjobben. Det betyder, at appen må være åpen før makuleringsjobben startet og Appen må ha tillatelse til å sende varsle til brukeren (endres under innstillinger på den mobile enheten).
3) Makuleringsmaskinen må være koblet til internett for å sende varsel.
4) Appen må være koblet til internett for å kunne motta varsler fra makuleringsmaskinen.

Appen bruker lang tid på å koble til makuleringsmaskin, eller den klarer ikke å oppnå kontakt i det hele tatt.

Ulike mobile enheter bruker Bluetooth-kommunikasjon litt forskjellig. Noen vil beholde en forbindelse, selv etter at det ser ut som den er brutt, noe som kan forhindre at andre enheter kan koble seg opp. De fleste mobile enheter korrigerer vanligvis dette automatisk i løpet av noen minutter. Hvis dette ikke fungerer kan man lukke appen, slå av og på makuleringsmaskinen og åpne appen igjen, da vil man tvinge Bluetooth-forbindelsen til å koble opp på nytt.

Jeg mottar feilmeldinger om makuleringsmaskinen, men maskiner ser normal ut.

Appen holder styr på makuleringsmaskinen, når den er slått på. Men med en gang makuleringsmaskinen slås på så kan alle lysene på kontrollpanelet lyse. Dette betyr ikke at noe er feil, det er bare noe som kan skje når man slår på strømmen. Appen kan mistolke dettesom at noen av varsellampene lyser på maskinen, appen vil etter noen minutter gå tilbake til normal status. Hvis appen fortsatt viser feilmeldinger, men ingen varsellamper lyser på makuleringsmaskinen. Lukk appen og åpne den igjen. Det er ingen grunn til bekymring for makuleringsmaskinen. Hver gang du slår på makuleringsmaskinen skal du gi den et par minutter til å starte opp.

Hvorfor spør makuleringsmaskinen etter en PIN-kode for Bluetooth? Hvor finner jeg denne PIN-koden?

Noen mobile enheter er satt opp slik at de automatisk forsøker å koble seg mot alt som sender ut Bluetooth-signaler. Det kan dessverre forårsake "forvirring" for enheter som ikke er laget for å bli koblet sammen. Makuleringsmaskinen krever ingen PIN-kode. Hvis du får en melding om dette. Lukk appen, sjekk at Bluetooth-signalet er slått på din mobile enhet. Åpne appen igjen når du står ved makuleringsmaskinen (som er slått på), da skal enhetene automatisk kobles sammen.

Hvorfor ser varslene annerledes ut på andre mobile enheter?

Utseende til varslet/meldingen styres/bestemmes av den mobile enheten du bruker, ikke av appen. Det er noen forskjeller mellom iOS og Android enheter. For noen enheter kan du endre hvordan varslene/meldingene skal se ut. Dette endrer du via innstillinger på din mobile enhet.

Vi la opp makuleringsmaskinen på gjestenettverket, men passordet endres hele tiden.

Makuleringsmaskinen krever internett-tilgang for å kunne sende varsel til SmarTech-appen. Rekonfigureringen av nettverket kan ofte fungere, men det er frustrerende. Vi anbefaler at dere har en separat nettverksforbindelse for maskiner på arbeidsplassen (eks printere er også ofte koblet mot internett). Mange bedrifter har allerede denne type nettverk og man kan enkelt inkludere makuleringsmaskinen her uten å endre noe i nettverket eller sikkerhetsinnstillinger.

Sikkerhet

Blir personlig informasjon lagret?

Det fungerer ved å koble den mobile enheten opp mot makuleringsmaskinen da, opprettes en generisk ID for appen som skal brukes. Meldinger generert av makuleringsmaskinen sendes tilbake til den mobile enheten ved hjelp av den generiske ID. Da sendes korrekt info til den mobile enheten som koblet seg opp mot makuleringsmaskinen før makuleringsjobben startet. Appen lagrer ingen personlig identifiserbar informasjon. Generell operativ informasjon fra makuleringsmaskinen er lagret for å kunne vite når nytt varsel skal sende til brukere.

Blir firmainformasjon lagret?

Nei. Den eneste måten firmainformasjon kan bli fanget opp er hvis: (1)  dere har gitt makuleringsmaskinen et navn som identifiserer firma og/eller (2) gjennomfører produktregistreringen (frivillig)

Hvor lenge lagres informasjonen?

Informasjonen blir lagret i et kontinuerlig format, kaldt "blob storage". Denne informasjonen blir sjeldent administrert, og kan opprettholdes i tolv måneder eller mer. Ingenting personidentifiserbart blir noen gang lagret på denne måten.

Jeg har makulert noen få ark, manuell innmating av arkene, men jeg får ingen varsel i appen om at jobbe er fullført.

Appen fungerer kun når man bruker Auto Feed funksjonen på  makuleringsmaskinen. Du vil ikke få noen varsel når du mater inn papir manuelt eller makuleringen er ferdig innen 10 sek. I disse tilfellene vil makuleringsjobben være ferdig før du forlater makuleringsmaskinen, derfor vil du ikke motta varsel om at makuleringsjobben er utført.

Kreves det en e-postadresse?

Nei. Du trenger ikke å registrere E-postadresse eller annen personlig informasjon for å bruke appen. (Men det er en del av produktregistreringen som er frivillig).

Hva slags informasjon sendes?

Det sendes kun informasjon om makuleringsmaskinens status, hvis noen varsellamper lyser, om motoren er i gang og vedlikeholds varsler. Dette er det samme som man kan se på maskinens kontrollpanel.

Hvordan sendes informasjonen?

Makuleringsmaskinen bruker Bluetooth for å oppdage brukerens mobiltelefon/nettbrett - dette hindrer at maskinen sender informasjon til alle brukerne hver gang maskinen er i bruk.
maskinen bruker internett for å sende informasjon til brukeren slik at brukeren kan være langt unna maskinen, men likevel motta varsler fra maskinen.

Hvor lenge er en mobilenhet registrert?

Den mobile enheten er bare registret/koblet sammen med makuleringsmaskinen inntil neste man bruker maskinen. Når makuleringsjobben er fullført blir den mobile enheten avregistrert i systemet. maskinen vil være i listen i appen, i tilfelle du ønsker å sjekke statusen til maskinen. Hvis man ikke bruker eller sjekker makuleringsmaskinen via appen så slettes maskinen fra listen etter 90dager.

App-nedlasting til iPhone

App-nedlasting til iPhone

iOS

Last ned SmarTech til iPhone og iPad

Android app download

Android app download

Android

Last ned SmarTech til din Android enhet.

Support og ofte stilte spørsmål

Support og ofte stilte spørsmål

Vi er klare til å hjelpe deg med app-installasjon, eller svare på andre spørsmål. Men før du kontakter oss ber vi om at du sjekk ut vår side med spørsmål og svar. Kanskje finner du svaret på ditt spørsmål/problem der.