Miksi paperin turvallisuus on kiinteä osa tietoturva-asetuksen (GDPR) noudattamista?

GDPR:n vaatimuksia noudatetaan sekä sähköisiin että paperilla oleviin henkilötietoihin ja tämä tarkoittaa, että kaikkien organisaatioiden tulisi noudattaa GDPR vaatimuksia, mikäli ne käsittelevät EU:sta peräisin olevia tunnistettavia henkilötietoja. 

Auto Feed -silppuaminen

Katso kuinka helppoa on silputa paperit patentoidulla Auto Feed -tekniikalla.

Ristiinleikkaavat paperintuhoojat

Toimistoissa käsitellään edelleen paljon tuhottavia paperisia asiakirjoja.  Mikäli valintasi ei ole Auto Feed paperintuhooja, Momentum paperintuhooja, kuten myös 18 arkkia yhtäaikaisesti silppuava ja jumiutumaton Mercury RSX1834, ovat loistavia vaihtoehtoja auttamaan toimistoasi GDPR:n noudattamisessa.

 
   

   

   

   

Valitse oikea Auto Feed paperintuhooja

Valitse P-5 micro cut paperintuhooja, mikäli sinulla luottamuksellisia tai arkaluontoisia tietoja. Mikäli sinulla on iso toimisto tai suuria määriä arkaluontoista materiaalia, tarvitset lisäkapasiteettia silppusäiliöön.  
Miksi paperin turvallisuus on tärkeää?

Paperisten asiakirjojen turvallisuus on tietosuojan kannalta ratkaisevan tärkeää. Yritysten ei pitäisi unohtaa, että GDPR kattaa sekä digitaaliset että fyysiset tiedot.

Tietosuojavaltuutetun viraston (ICO)1 tietojen mukaan 40% tietosuojarikkomuksista heinäkuun ja syyskuun välillä vuonna 2016 liittyi paperisiin asiakirjoihin. Sen takia yritysten tulee tiedostaa, että arkaluonteisen paperiasiakirjan suojaaminen on aivan yhtä tärkeää kuin sähköisten asiakirjojen turvallisuus.

Miksi paperin turvallisuus on tärkeää?

Käyttäjien yhteistyö on erittäin tärkeää GDPR:n noudattamisen kannalta

Oikean paperintuhoojan valinta on erittäin ratkaisevaa tehokkaalle paperisten asiakirjojen tuhoamiselle.    

Henkilökunta yleensä noudattaa johdon heille antamia prioriteetteja, siksi selkeä yrityksen laatima paperisten asiakirjojen tuhoamispolitiikka saatta ratkaista monta ongelmaa ja epäselvyyttä.

Vaikka kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus tuhota paperiset asiakirjat, moni saattaa jättää sen tekemättä joko aikapulan tai liian hankalan käytön vuoksi.  

Ei ole yllättävää etteivät yritykset halua investoida paperintuhoojiin, joita henkilökunta ei käytä. Tämä taas saattaa johtua heikosta tuottavuudesta tai laitteen hankalasta käytöstä.  Nämä ongelmat tulee ratkaista mahdollisimman tehokkaan käytön kannalta.

Käyttäjien yhteistyö on erittäin tärkeää GDPR:n noudattamisen kannalta

GDPR White Paper

Tässä englanninkielisessä ohjeessa annetaan yleiskatsaus siitä mitä GDPR pyrkii saavuttamaan sekä ongelmiin, joita voi esiintyä organisaatioissa. Se tarjoaa myös yrityksille ratkaisut, joiden avulla ne voivat tukea asetuksen noudattamista.

GDPR White Paper

1ico.org.uk/action-weve-taken/data-security-incident-trends

2Beyond good intentions: The need to move from intention to action to manage information risk  in the mid-market, PwC report in conjunction with Iron Mountain, June 2014.

3Evaluating Auto Feed Shredders. Prepared for ACCO Brands by Deep Blue Insight