Skartovačky Auto+ SmarTech™

Rychlou pomoc se všemi otázkami týkajícími se skartovaček Rexel Auto+ SmarTech™ najdete v našich Častých dotazech.

Časté dotazy

Co je SmarTech™?

Aplikace SmarTech umožňuje skartovačkám odesílat uživatelům oznámení o stavu jejich skartovací úlohy s automatickým podavačem. Mohou dostávat potvrzení o ukončení skartovací úlohy nebo stavová hlášení (například o plném odpadním koši nebo uváznutí papíru).  To zvyšuje výkonnost a produktivitu pracoviště a umožňuje pracovníkům netrávit tolik času u skartovačky a nemuset se k ní vracet a kontrolovat její stav.

Jak SmarTech pracuje?

Aplikace komunikuje ze skartovačky po internetu s smartphonem nebo tabletem uživatele a poskytuje informace o skartovací úloze.

Používá se jednoduše?

Ano – aplikace je navržena tak, aby se snadno používala a abyste dostávali oznámení, ať jste kdekoliv, jen po několika jednoduchých krocích nastavení při prvním použití skartovačky.

Zahrnuje to nějakou složitou přípravu?

Ne.  Zařízení SmarTech pracuje ihned po vybalení a využívá technologii Bluetooth – není potřeba žádná příprava.  Připojení k internetu přes vaši bezdrátovou síť vyžaduje několik kroků navíc.  Správce IT je možná bude muset provést, v závislosti na zabezpečení sítě (viz další otázky).

Jak zjistím, že skartovačka je vybavena technologií SmarTech?

Bude opatřena štítkem SmarTech.  Pokud se ke skartovačce přiblížíte s mobilním zařízením, v němž je spuštěná aplikace SmarTech, automaticky se s ní spojí.

Kolik správců a uživatelů můžeme mít pro jednu skartovačku?

Počet uživatelů skartovačky není nijak omezen.
Počet správců, které může skartovačka mít, není nijak omezen.
Počet skartovaček, ke kterým se může v jejich aplikaci uživatel připojit, není nijak omezen.
Počet uživatelů, kteří se mohou registrovat pro příjem oznámení, není nijak omezen.

Jak dlouho musí být skartovačka v činnosti, než se zobrazí v mém zařízení?

Skartovačka musí být v činnosti alespoň 7 sekund, než aplikace začne sledovat její činnost.  Tím se zabrání oznamování, pokud jen rychle skartujete několik dokumentů.

Existuje nějaké hlášení, které by pracovalo s daty shromažďovanými v cloudu?

Data bohužel v současnosti analyzována. Do budoucna bychom chtěli pro zákazníky, kteří dokončili registraci produktu, zlepšit záruční a servisní služby, a to využitím monitorování služeb a využívání stroje.

Je možné dostávat oznámení e-mailem?

Technologie SmarTech je v současnosti omezena pouze na mobilní zařízení.  Zkoumáme možnosti podpory elektronické pošty a počítačů, abyste mohli být připojeni a informováni neustále.

Mohu kontrolovat stav skartovačky dálkově?

Ano.  Stav skartovačky lze kdykoliv zjistit přes internet, pokud jste k ní během uplynulých 90 dní alespoň jednou připojili svou aplikaci přes Bluetooth.

Musím být v téže síti jako skartovačka?

Ne.  Pro příjem oznámení stačí pouze to, aby vaše mobilní zařízení mělo přístup k internetu.

Kdo přijímá oznámení a jaké informace se sdílejí?

Uživatelé budou přijímat následující oznámení, ovšem pouze o té skartovací úloze, k níž jsou přihlášeni:
1) Shredding was successful (Skartování dokončeno úspěšně).
2) The paper bin is full or the door was opened while shredding (Při skartování se naplnil odpadní koš, nebo byla otevřena dvířka).
3) The paper feed has been jammed (Ve vstup uvázl papír).
Uživatelé nebudou informováni o nedostatku oleje ani o ochlazování skartovačky.

Správci skartovačky budou přijímat následující oznámení o všech skartovacích úlohách:
1) The paper bin is full or the door was opened while shredding (Při skartování se naplnil odpadní koš, nebo byla otevřena dvířka).
2) The paper feed has been jammed (Ve vstupu uvízl papír).
3) The oil level in the shredder is low (Ve skartovačce dochází olej – odesílá se pouze jednou denně).
4) The shredder is cooling down (Skartovačka se chladí).
Správci nebudou dostávat oznámení o úspěšném dokončení skartování.

Každé z uvedených oznámení bude obsahovat také název skartovačky.

Můžeme mít v jedné místnosti více skartovaček?

Pokud máte v téže místnosti víc skartovaček, doporučujeme je umístit tak, aby byly od sebe vzdáleny víc než 8 metrů.  Zabráníte tím náhodnému připojení k jiné skartovačce.

Jak dlouho trvá, než se aktualizuje stav?

Prodlevu může ovlivňovat provoz na síti a síla signálu, ale oznámení dorazí během několika sekund poté, co skartovačka dokončí úlohu.

Co se stane, když změním název skartovačky?

Název skartovačky (až 14 znaků) můžete měnit v jejím nastavení.  Ostatní uživatelé nový název skartovačky uvidí, teprve když se znovu připojí přes Bluetooth.  Buďte si prosím vědomi toho, že oznámení budou využívat zadaný název, a uživatelé by měli být schopni identifikovat své skartovačky podle názvu, který zvolíte.

Jak při objednávání spotřebního materiálu poznám, že je to pro moji skartovačku ten správný?

Když se s využitím aplikace připojíte ke skartovačce přes Bluetooth, bude aplikace schopná zjistit automaticky označení modelu a správný spotřební materiál.  Pokud budete od skartovačky vzdáleni, bude aplikace používat jako referenční tu skartovačku, k níž jste byli připojeni naposledy.

Jak lze skartovačku registrovat kvůli záruce?

Zvolte v aplikaci nabídku pro nastavení a vyberte v ní položku Product Registration (Registrace produktu).

Jak zjistím, zda je k dispozici aktualizace firmwaru?

Sekce Wireless Connection (Bezdrátové připojení) v nabídce pro nastavení obsahuje ikonu pro aktualizace firmwaru.  Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se u této ikony modrý bod.

Když přesunu skartovačku mezi jednotlivými odděleními, co mám dělat?

Pokud bude skartovačka schopná používat i nadále stejné síťové připojení, nemusíte dělat nic. Ovšem doporučujeme vám aktualizovat název skartovačky, aby uživatelé věděli, kde ji mají hledat.

Už nechci dostávat oznámení. Jak je vypnu?

Oznamování můžete zastavit několika způsoby:
(1) Nejjednodušší je, když před skartováním prostě nepřipojíte své mobilní zařízení.  Po skartování vám nebudou odesílána oznámení.
(2) Dostáváte-li stále ještě oznámení o chybách od ostatních uživatelů, jste přihlášeni jako správci dané skartovačky.  Registraci zrušíte tak, že připojíte svou aplikaci přes Bluetooth ke skartovačce, otevřete nabídku pro nastavování a zrušíte předvolbu Administrator.  Přestanete dostávat oznámení z této skartovačky, dokud se k ní znovu nepřihlásíte, nebo dokud k ní před skartováním nepřipojíte svou aplikaci.
(3) Skartovačky, které už nepoužíváte nebo ke kterým už nemáte přístup, aplikace automaticky vyřadí z vašeho seznamu po uplynutí 90 dní nečinnosti.
(4) Chcete-li zastavit oznamování od všech skartovaček, přejděte do nabídky pro nastavení svého mobilního zařízení a zcela vypněte oznamování pro aplikaci SmarTech.  Pokud budete později chtít znovu těžit z výhod aplikace SmarTech ve svém zařízení, budete muset provést opačný postup.

Ukládá si aplikace nějaké osobní údaje?

Ne. Využívá registraci mobilního zařízení u výrobce a vytvoření obecného identifikačního čísla pro aplikaci, která má být používána. Oznámení, která jsou vytvářena skartovačkou, jsou s tímto identifikačním číslem odesílána zpět výrobci mobilního zařízení, a ten je odesílá přímo vám. Aplikace neukládá žádné osobní identifikovatelné informace. Obecné provozní informace ze skartovačky jsou ukládány, aby bylo možné zjistit, kdy odeslat oznámení uživatelům.

Ukládá si aplikace nějaké údaje o firmě?

Ne. Jediné firemní informace, které by mohly být zveřejněny, jsou (1) takový název přidělený skartovačce manuálně, který by mohl firmu identifikovat, a (2) dokončení registrace produktu, která je však volitelná.

Jak dlouho jsou takové informace uloženy?

Informace jsou uloženy v nestrukturovaném formátu, nazývaném „úložiště objektů blob“.  Úložiště je spravováno jen zřídka a může být udržováno po 12 měsíců nebo déle.  Jakékoli osobně identifikovatelné informace se takovým způsobem nikdy neukládají.

Skartovali jsme jen několik stránek, nebo jsme použili manuální režim skartování, a nedostali jsme oznámení o dokončení úlohy.

Aplikace byla vytvořena pro použití se pouze skartovačkou v režimu automatického podávání (Auto Feed) – pokud použijete vstup pro manuální vkládání nebo pokud skartování trvá méně než 10 sekund, žádné oznámení nedostanete.  Skartování však v obou případech skončí dřív, než odejdete, a to technologii SmarTech zabrání odesílat vám zbytečná oznámení.

Vyžaduje aplikace e-mailovou adresu?

Ne. Aplikace neshromažďuje e-mailové adresy ani jiné osobní údaje. Uvedené údaje jsou součástí volitelné registrace produktu.

Jaký typ informací se odesílá?

Aplikace vysílá pouze údaje o činnosti skartovačky, včetně toho, která tlačítka byla stisknutá, které indikátory svítí a zda běží motor. Jsou to stejné informace, které uvidíte při pohledu na ovládací panel skartovačky.

Jak se data vysílají?

Mobilní zařízení je přihlášeno ke skartovačce pouze do jejího dalšího použití. Jakmile skartování skončí, mobilní zařízení se odhlásí.
Skartovačka zůstane zapsána v mobilní aplikaci pro případ, že byste chtěli skartovačku zkontrolovat dálkově. Pokud během 90 dní skartovačku nepoužijete nebo nezkontrolujete, aplikace ji ze seznamu vyřadí.

Jak dlouho je zařízení uživatele přihlášeno?

Mobilní zařízení je přihlášeno ke skartovačce pouze do jejího dalšího použití. Jakmile skartování skončí, mobilní zařízení se odhlásí.
Skartovačka zůstane zapsána v mobilní aplikaci pro případ, že byste chtěli skartovačku zkontrolovat dálkově. Pokud během 90 dní skartovačku nepoužijete nebo nezkontrolujete, aplikace ji ze seznamu vyřadí.

S kterými skartovačkami bude aplikace spolupracovat?

Auto+ SmarTech, modely 300X, 600X, & 750X.

Firma přísně zakazuje jakákoliv bezdrátová zařízení, ale já bych přesto rád skartovačku používal. Existuje nějaká možnost deaktivovat bezdrátové funkce?

Doporučujeme vám požádat pro skartovačku jako kancelářský stroj o zvláštní zřetel, aby se vám s ní pracovalo co nejlépe.  Skartovačka vyhovuje přísným požadavkům na zabezpečení a utajení.  Je nám však jasné, že některé organizace aplikují restriktivní opatření z dobrého důvodu, a proto jsme skartovačku vybavili možností deaktivovat bezdrátové funkce.
DÁVEJTE POZOR – UVEDENÝ PROCES JE NEVRATNÝ.
Pokud je skartovačka zapnutá a svítí tlačítko AutoPwr, stiskněte tlačítko FWD a držte je stisknuté.
Když je tlačítko FWD stisknuté, stiskněte také tlačítko REV a držte je stisknuté.
Spustí se motor a zobrazí se ikona uváznutí papíru.
Držte obě tlačítka stisknutá po dobu 6–10 sekund.
Pak je uvolněte.
Tlačítko REV bude 3 sekundy svítit, tím se potvrzuje, že bezdrátová funkce byla deaktivována.

Jak přidám skartovačku do své sítě?

Otevřete aplikaci a zapněte skartovačku, aby navázaly spojení automaticky. V aplikaci zobrazte nastavení pro skartovačku a zvolte položku Wireless Connection (Bezdrátové spojení). Zobrazí se seznam dostupných sítí, v něm zvolte tu síť, do níž se má skartovačka připojit, a až budete vyzváni, zadejte přístupové heslo.

Jak nastavím svou aplikaci pro síť?

Aplikace používá mobilní připojení k internetu. To může být bezdrátové připojení WiFi nebo mobilní datové připojení. Není nutné, abyste byli připojeni do téže sítě jako skartovačka. Není nutné žádné další nastavování aplikace.

Jaká zařízení jsou s aplikací kompatibilní?

Aplikace vyžaduje zařízení se systémem iOS nebo Android, které podporuje technologii Bluetooth LE.
Mezi ně patří:
     iPhone 5 a novější.
     iPad (3. generace) a novější.
     iPad Mini.
     iPad Pro.
     Jakýkoliv telefon nebo tablet se systémem Android verze 5, 6 nebo 7 a s rozlišením 1920 × 1024 bodů.

Jaký je dosah zařízení Bluetooth?

Skartovačka skenuje výskyt zařízení Bluetooth jen v dosahu několika metrů, aby se zabránilo náhodnému propojení se vzdálenými uživateli. Po navázání spojení lze komunikovat na vzdálenost až 30 metrů (dosah může být snížen překážkami, jako jsou zdi, jiná zařízení a další produkty využívající bezdrátové technologie). Propojení se zruší po ukončení aplikace, aby se skartovačka uvolnila pro jiné uživatele, ovšem spojení přes internet zůstanou zachována, aby se přenášely stavové informace a oznámení.

Proč musím mít Bluetooth i WiFi?

Bluetooth musíte mít kvůli úvodnímu spojení se skartovačkou, aby bylo možné určit, kterému uživateli se mají odesílat oznámení a jaké aktivity se mají oznamovat.
Spojení přes internet musíte mít pro příjem oznámení, aby se nemusel brát ohled na vzdálenost.
Uvědomte si prosím, že se nevyžaduje žádné propojení s dokumenty, které se mají skartovat. Skartovačka bude i bez jakéhokoli bezdrátového připojení pokračovat v činnosti. Bezdrátová spojení jsou potřeba pouze pro zasílání oznámení vzdáleným uživatelům.

Naše společnost si nepřeje mít jakákoli bezdrátová zařízení ve své síti. Můžeme přesto používat skartovačky s automatickým podavačem?

Rozhodně. Skartovačky s automatickým podáváním (Auto Feed) budou i bez jakéhokoli bezdrátového spojení nadále pracovat jako vynikající skartovačky dokumentů. Prostě přeskočte kroky pro připojení skartovačky do počítačové sítě a skartovačka bude pokračovat v činnosti off-line. Pokud by vaše firma chtěla podniknout další kroky k trvalé deaktivaci schopnosti skartovačky komunikovat bezdrátově, lze je provést snadno a rychle. Deaktivace je nevratná, a proto se obraťte na oddělení služeb zákazníkům, které vás touto procedurou provede.

Musím používat Bluetooth?

Ano. Technologie Bluetooth se používá pro určení, které z mobilních zařízení má dostávat oznámení. Používá se také při nastavování, když se určuje, která skartovačka se má konfigurovat.

Jak často je nutné aktualizovat firmware?

Aktualizace firmwaru byste měli provádět jen vzácně, a jen pokud je to nutné. Nejsou plánovány žádné pravidelné aktualizace firmwaru; funkce je určena pouze jako podpora budoucích změn bezdrátových technologií využívaných mobilními zařízeními.  Nezaměňujte to s aktualizacemi aplikace, které by měly provádět pravidelně, když vás k tomu mobilní zařízení vyzve.

Co mám dělat, když jsou ve stavových informacích nebo v oznámení uvedeny následující ikony:
          – Chladnutí Nic – aplikace vám oznamuje, že skartovačka chladne. Skartovačka bude po náročném používání potřebovat určitý čas na to, aby se chránila a udržela motor v dobrém stavu.  Činnost skartovačky je při chladnutí jen pozastavena a po určitém čase se obnoví, a pokud jste zadali zamykací kód, vaše dokumenty zůstanou uzamčeny v zásobníku. Po krátké prodlevě ještě obdržíte oznámení o dokončení úlohy.
          – Plný koš / Otevřená dvířka Musíte provést určitou akci, aby skartovačka byla schopná opět pracovat. Někdo musí zajít ke skartovačce a vyprázdnit odpadní koš nebo zavřít dvířka.
          – Málo oleje Oznámení informuje, že ve skartovačce dochází olej. Ta sice bude pokračovat v činnosti bez oleje, ale může se zkrátit její životnost. Zajistěte, abyste měli k dispozici olej pro doplnění do skartovačky. Pokud potřebujete další olej, můžete v aplikaci využít stránku pro objednání spotřebního materiálu a olej si přímo objednat.
          – Uváznutí Musíte provést určitou akci, aby skartovačka byla schopná opět pracovat. Někdo musí zajít ke skartovačce a odstranit uvázlé papíry.
Proč na jiných zařízeních vypadají oznámení odlišně?

Oznámení jsou řízena vaším mobilním zařízením, nikoliv aplikací. Mezi aplikacemi existují určité rozdíly, zejména mezi systémy Android a iOS. Pokud je to k dispozici, můžete vzhled oznámení upravit s využitím nastavení svého mobilního zařízení.

Přidali jsme skartovačku do své hostované sítě, ale heslo se často mění.

Skartovačka vyžaduje přístup k internetu, aby mohla poskytovat funkce SmarTech.  Častá rekonfigurace sítě sice může být užitečná, ale někdy naopak na škodu. Doporučujeme vám zvážit pro kancelářské stroje oddělené síťové připojení. Řada organizací už takové typy sítí má a může do nich přidat skartovačky bez modifikace jakékoli sítě a změny jakéhokoli nastavení zabezpečení.

Moje skartovačka se už v mé aplikaci nezobrazuje. Co se stalo?

Skartovačky se z aplikace automaticky odstraní, pokud nebyly během posledních 90 dní použity. Stačí přejít ke skartovačce a mít zapnutou aplikaci, aby se automaticky znovu propojily.

Co se stane při výpadku napájení nebo ztrátě připojení k internetu/napájení?

Skartovačka obnoví skartování, jakmile bude opět napájena. Připojení k internetu je potřeba pro odesílání oznámení, a skartovačka bude pracovat i bez něj. Jakmile se obnoví připojení k internetu, skartovačka automaticky obnoví spojení – nemusíte nic resetovat.

Mohu skartovačku odstranit ze svého seznamu?

Skartovačky se z aplikace automaticky odstraní, pokud nebyly použity během posledních 90 dní. Chcete-li seznam vyprázdnit okamžitě, odinstalujte aplikaci a znovu ji instalujte, aby se všechna nastavení vrátila na výchozí hodnoty.

Aplikace se propojila se skartovačkou, ale nedostávám žádná oznámení. Proč?

Aplikace SmarTech vyžaduje oprávnění, aby vám mohla odesílat oznámení.  Pokud jste je při instalaci aplikace neudělili, budete muset otevřít nabídku pro nastavení svého mobilního zařízení a oznamování povolit. Navíc musíte být připojeni k internetu, jinak se oznámení do vašeho zařízení nedostanou.

Proč stále dostávám oznámení, i když skartovačku nepoužívám?

Uživatelé, kteří jsou ke skartovačce přihlášení jako správci, budou dostávat oznámení o neúspěšném dokončení skartování. Nechce-li už tato oznámení dostávat, připojte svou aplikaci přes Bluetooth ke skartovačce, otevřete nabídku pro nastavování a zrušte předvolbu Administrator. Přestanete dostávat oznámení z této skartovačky, dokud se k ní znovu nepřihlásíte, nebo dokud k ní před skartováním nepřipojíte svou aplikaci.

Proč nedostávám oznámení?

Existuje několik důvodů, proč se oznámení nemusí odesílat:
1) Uživatelé nejsou informováni o nedostatku oleje ani o intervalu chladnutí, správci nejsou informováni o úspěšném dokončení skartování.
2) Uživatele budou informováni, pouze pokud jsou přihlášeni k dané skartovací úloze.  To znamená, že aplikace musí být spuštěna před skartováním, nebo v jeho průběhu, a zobrazilo se hlášení, že aplikace je přihlášena k oznamování.
3) Skartovačka musí mít přístup na internet, aby mohla odesílat oznámení.
4) Aplikace musí být připojena k internetu, aby mohla přijímat oznámení.

Mému mobilnímu zařízení trvá připojení dlouho, nebo se nepřipojí vůbec.

Různá mobilní zařízení obsluhují komunikaci Bluetooth poněkud odlišnými způsoby.  Některá zůstanou připojená, i když se zdá, že už byla odpojena, což brání ostatním zařízením v připojení. Obecně lze říct, že každé mobilní zařízení to napraví během několika minut. Ovšem pokud je to potřeba, lze vynutit nové připojení přes Bluetooth vypnutím a zapnutím skartovačky vypínačem na zadní straně a restartováním aplikace.

Proč aplikace oznamuje mnoho chyb skartovačky? Skartovačka se zdá být v pořádku.

Aplikace sleduje skartovačku, pokud je v činnosti. Ovšem když skartovačku zapnete poprvé, nemá žádnou historii činností. Aplikace může při získávání informací nesprávně signalizovat, že některý stavový indikátor svítí. Nebude odesláno žádné oznámení a aplikace se během chvilky sama opraví. Není důvod se o skartovačku starat. Po každém výpadku napájení skartovačky chvilku vyčkejte, aby se aktualizoval její stav.

Proč skartovačka vyžaduje kód PIN pro Bluetooth? Jak kód PIN najdu?

Některá mobilní zařízení se budou v rámci zvýšení pohodlí uživatelů pokoušet automaticky spárovat s dalším zařízením Bluetooth, jakmile je objeví. To bohužel může vést ke zmatkům, pokud se zařízení spárovat nemají. Skartovačka párování nevyžaduje, ani nepodporuje. Pokud se vám tato výzva zobrazí, ověřte si před spuštěním aplikace, že je Bluetooth povoleno, a pak zrušte jakékoliv žádosti o kód PIN. Aplikace se dalším otevření připojí automaticky.

Kontaktujte podporu

Kontaktujte podporu

Nemůžete najít informace, které hledáte Obraťte se rovnou na nás.