Nahoru

Pravidla soutěže Rexel Optimum a osobní skartovačka Secure X6

 1)       Pořadatelem a technickým správcem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)

2)       Název spotřebitelské soutěže: „REXEL SOUTĚŽ – Optimum“
(dále jen „Soutěž“)

3)       Soutěž probíhá od 1.10.2021 do 31.12.2021. V případě, že budou vyčerpány zásoby dárků věnované do Soutěže před 31.12.2021 může být Soutěž ukončena.

4)       Podmínkou účasti v Soutěži je:

a)        Zakoupení vybraného výrobku z řady Rexel Optimum. V Soutěži jsou následující výrobky:

Kód výrobku                 Název výrobku

2020090XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 90X

2020100MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 100M

2020100XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 100X

2020130MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130M

2020130XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130X

2020140XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 140X

2020150MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 150M

2020150XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 150X

2020225MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 225M

2020225XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 225X

2020300MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 300M

2020300XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 300X

2020600MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 600M

2020600XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 600X

2020750MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 750M

2020750XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 750X

 b)       Vyžádání ceny prostřednictvím soutěžního formuláře, nahráním nákupního dokladu na soutěžní stránce:  https://www.rexeleurope.com/cs-cz/promotions2/rexel-optimum/   a souhlasem s těmito pravidly. Nahraný nákupní doklad musí být zřetelně čitelný.

5)       Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s přechodným nebo trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí soutěžní Výrobek v České nebo Slovenské republice (dále jen „Účastník“). Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.

6)       Při splnění všech podmínek Účastník získá dárek v podobě osobní skartovačky Rexel Secure X6 (dále jen „Dárek“)

 7)       V soutěži je k dispozici omezený počet garantovaných Dárků. Celkem 50 ks. V případě vyčerpání Dárků před do 31.12.2021, bude Soutěž ukončena.

8)       Výhra bude výherci zaslána 4 týdnů od správného vyplnění soutěžního formuláře.

 9)       Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti nákupních dokladů nahraných při vyplňování soutěžního formuláře.

 10)    Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže. Pokud bude výhra vrácena jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

 11)    Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím souhlasem.

 12)    Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci ESSELTE, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci prodejců výrobků společnosti ESSELTE a jejich rodinní příslušníci, ani další distributoři ESSELTE výrobků a jejich rodinní příslušníci.

 13)    Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže a pro propagační účely pořadatele a výherci tím nevzniká žádný nárok na honorář.

 14)    Pořadatel neodpovídá za poškození cen během dopravy. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.

 15)    Pořadatel si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoliv upravit nebo Soutěž předběžně ukončit.

 16)    V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zde informujeme účastníky této soutěže o základních podmínkách zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:

a)        Totožnost a kontaktní údaje správce: ESSELTE, s.r.o., IČO 25107721, spisová značka  C 50233 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Praha 4, V Lužích 818, PSČ 14200;

b)       Rozsah zpracovávaných údajů: V rozsahu registrace do této soutěže

c)        Účely zpracování: Pořádání této soutěže

d)       Právní základ pro zpracování: Plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení

e)       Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytnou k pořádání soutěže, u výherců po dobu danou zákonem

f)         Poučení subjektu údajů: Souhlas není povinný, nicméně bez něj se nelze této soutěže zúčastnit a čerpat výhody s tím spojené. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.