Nahoru

Pravidla soutěže Rexel „Auto + a dárek Xiaowa“

 1. Pořadatelem a technickým správcem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)
 2. Název spotřebitelské soutěže: „REXEL SOUTĚŽ – Auto + a dárek Xiaowa“
  (dále jen „Soutěž“)
 3. Soutěž probíhá od 1.4.2020 do 31.12.2020. V případě, že budou vyčerpány zásoby dárků věnované do Soutěže před do 31.12.2020 bude Soutěž ukončena.
 4. Podmínkou účasti v Soutěži je:
  a) Zakoupení vybraného výrobku z řady Rexel Auto +. V Soutěži jsou následující výrobky:
  Kód výrobku           Název výrobku
  2103175eu                        Skartovačka s křížovým řezem Rexel Auto+ 200X
  2103250eu                        Skartovačka s křížovým řezem Rexel Auto+ 300X
  2103250eus                       Skartovačka Rexel Auto+ SmarTech 300X
  2104300eu                        Skartovačka s křížovým mikrořezem Rexel Auto+ 300M
  2103500eua                      Skartovačka s křížovým řezem Rexel Auto+ 600X
  2104500eua                      Skartovačka s křížovým mikrořezem Rexel Auto+ 600M
  2103500eus                       Skartovačka Rexel Auto+ SmarTech 600X
  2103750eu                        Skartovačka s křížovým řezem Rexel Auto+ 750X
  2103750eus                       Skartovačka Rexel Auto+ SmarTech 750X
  2104750eu                        Skartovačka s křížovým mikrořezem Rexel Auto+ 750M

  b) Vyžádání ceny prostřednictvím soutěžního formuláře, nahráním nákupního dokladu na soutěžní stránce https://www.rexeleurope.com/cs-cz/promotions2/rexel-autofeed-free-automatic-cleaner/ a souhlasem s těmito pravidly. Nahraný nákupní doklad musí být zřetelně čitelný.
 5. Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s přechodným nebo trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí soutěžní Výrobek v České nebo Slovenské republice (dále jen „Účastník“). Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.
 6. Při splnění všech podmínek Účastník získá dárek v podobě robotického vysavače Xiaowa C102-00 (dále jen „Dárek“)
 7. V soutěži je k dispozici omezený počet garantovaných Dárků. Celkem 40 ks. V případě vyčerpání Dárků před do 31.12.2020, bude Soutěž ukončena.
 8. Každý Účastník může získat maximálně 1 výhru.
 9. Výhra bude výherci zaslána 4 týdnů od správného vyplnění soutěžního formuláře.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti nákupních dokladů nahraných při vyplňování soutěžního formuláře.
 11. Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže. Pokud bude výhra vrácena jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.
 12. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím souhlasem.
 13. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci ESSELTE, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci prodejců výrobků společnosti ESSELTE a jejich rodinní příslušníci, ani další distributoři ESSELTE výrobků a jejich rodinní příslušníci.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže a pro propagační účely pořadatele a výherci tím nevzniká žádný nárok na honorář.
 15. Pořadatel neodpovídá za poškození cen během dopravy. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoliv upravit nebo Soutěž předběžně ukončit.
 17. V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zde informujeme účastníky této soutěže o základních podmínkách zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:
  a) Totožnost a kontaktní údaje správce: ESSELTE, s.r.o., IČO 25107721, spisová značka  C 50233 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Praha 4, V Lužích 818, PSČ 14200;
  b) Rozsah zpracovávaných údajů: V rozsahu registrace do této soutěže
  c) Účely zpracování: Pořádání této soutěže
  d) Právní základ pro zpracování: Plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení
  e) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytnou k pořádání soutěže, u výherců po dobu danou zákonem
  f) Poučení subjektu údajů: Souhlas není povinný, nicméně bez něj se nelze této soutěže zúčastnit a čerpat výhody s tím spojené. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.