Hore
Hore

Všeobecný

Čo je SmarTech?

Aplikácia SmarTech umožňuje skartovačkám z našej produkcie odosielať užívateľom oznámenie o stave ich skartovacej úlohy s automatickým podávaním listov.  Môžu dostávať potvrdenie o ukončení skartovacej úlohy alebo stavové hlásenia (napríklad o plnom odpadovom koši alebo uviaznutí papiera).  To zvyšuje výkonnosť a produktivitu pracoviska a umožňuje pracovníkom netráviť toľko času u skartovačky a nemusieť sa k nej vracať a kontrolovať jej stav.

Ako SmarTech pracuje?

Aplikácia komunikuje zo skartovačky po internete so smartfónom alebo tabletom užívateľa a poskytuje informácie o skartovacej úlohe.

Používa sa jednoducho?

Áno – aplikácia je navrhnutá tak, aby sa ľahko používala a aby ste dostávali oznámenia, nech ste kdekoľvek, len po niekoľkých jednoduchých krokoch nastavenia pri prvom použití skartovačky.

Zahŕňa to nejakú zložitú prípravu?

Nie.  Zariadenie SmarTech pracuje ihneď po vybalení a využíva technológiu Bluetooth – nie je potrebná žiadna príprava.  Pripojenie k internetu cez vašu bezdrôtovú sieť vyžaduje niekoľko krokov navyše.  Správca IT ich možno bude musieť urobiť, v závislosti od zabezpečenia siete (ďalšie otázky).

Ako zistím, že skartovačka je vybavená technológiou SmarTech?

Bude vybavená štítkom SmarTech.  Ak sa ku skartovačke priblížíte s mobilným zariadením, v ktorom je spustená aplikácia SmarTech, automaticky sa s ňou spojí.

Hore

Inštalovať

S ktorými skartovačkami bude aplikácia spolupracovať?

Auto+ SmarTech, modely 300X, 600X, & 750X.

HAko pridám skartovačku do svojej siete?

Otvorte aplikáciu a zapnite skartovačku, aby nadviazali spojenie automaticky.  V aplikácii zobrazte nastavenie pre skartovačku a zvoľte položku Wireless Connection (Bezdrôtové spojenie).  Zobrazí sa zoznam dostupných sietí, v ňom zvoľte tú sieť, do ktorej sa má skartovačka pripojiť, a až budete vyzvaní, zadajte prístupové heslo.

Ako nastavím svoju aplikáciu pre sieť?

Aplikácia používa mobilné pripojenie k internetu.  To môže byť bezdrôtové pripojenie WiFi alebo mobilné dátové pripojenie.  Nie je nutné, aby ste boli pripojení do tej istej siete ako skartovačka.  Nie je nutné žiadne ďalšie nastavovanie aplikácie.

Aké zariadenia sú s aplikáciou kompatibilné?

Aplikácia vyžaduje zariadenie so systémom iOS alebo Android, ktoré podporuje technológiu Bluetooth LE.
Medzi ne patrí:
    iPhone 5 a novší.
     iPad (3. generácie) a novší.
     iPad Mini.
     iPad Pro.
     Akýkoľvek telefón alebo tablet so systémom Android verzia 5, 6 alebo 7 a s rozlíšením 1920 × 1024 bodov.

Aký je dosah zariadenia Bluetooth?

Skartovačka skenuje výskyt zariadenia Bluetooth len v dosahu niekoľko metrov, aby sa zabránilo náhodnému prepojeniu so vzdialenými užívateľmi.  Po nadviazaní spojenia sa dá komunikovať na vzdialenosť až 30 metrov (dosah môže byť znížený prekážkami, ako sú steny, iné zariadenia a ďalšie produkty využívajúce bezdrôtové technológie).  Prepojenie sa zruší po ukončení aplikácie, aby sa skartovačka uvoľnila pre iných užívateľov, ale spojenia cez internet zostanú zachované, aby sa prenášali stavové informácie a oznámenia.

Prečo musím mať Bluetooth i WiFi?

Bluetooth musíte mať kvôli úvodnému spojeniu so skartovačkou, aby bolo možné určiť, ktorému užívateľovi sa majú odosielať oznámenia a aké aktivity sa majú oznamovať.
Spojenie cez internet musíte mať pre príjem oznámení, aby sa nemusel brať ohľad na vzdialenosť.
Uvedomte si prosím, že sa nevyžaduje žiadne prepojenie s dokumentmi, ktoré sa majú skartovať. Skartovačka bude i bez akéhokoľvek bezdrôtového pripojenia pokračovať v činnosti ako skartovačka Stack-and-Shred (vlož a skartuj).  Bezdrôtové spojenia sú potrebné iba pre zasielania oznámení vzdialeným užívateľom.

Naša spoločnosť si nepraje mať akékoľvek bezdrôtové zariadenia vo svojej sieti. Môžeme napriek tomu používať skartovačky Stack-and-Shred?

Rozhodne.  Skartovačky s automatickým podávaním (Auto Feed) budú i bez akéhokoľvek bezdrôtového spojenia naďalej pracovať ako vynikajúce skartovačky dokumentov.  Proste preskočte kroky pre pripojenie skartovačky do počítačovej siete a skartovačka bude pokračovať v činnosti off-line.  Ak by vaše firma chcela podniknúť ďalšie kroky na trvalú deaktiváciu schopnosti skartovačky komunikovať bezdrôtovo, dajú sa urobiť jednoducho a rýchlo.  Deaktivácia je nevratná, a preto sa obráťte na oddelenie služieb zákazníkom, ktoré vás touto procedúrou prevedie.

Musím používať Bluetooth?

Áno.  Technológia Bluetooth sa používa pre určenie, ktoré z mobilných zariadení má dostávať oznámenia.  Používa sa aj pri nastavovaní, keď sa určuje, ktorá skartovačka sa má konfigurovať.

Ako často je nutné aktualizovať firmware?

Aktualizovať firmware by ste mali len vzácne, a len ak je to nutné.  Nie sú plánované žiadne pravidelné aktualizácie firmwaru; funkcia je určená iba ako podpora budúcich zmien bezdrôtových technológií využívaných mobilnými zariadeniami.  Nezamieňajte to s aktualizáciami aplikácie, ktoré by sa mali robiť pravidelne, keď vás k tomu mobilné zariadenie vyzve.

Organizația în care lucrez interzice strict dispozitivele wireless, dar cu toate acestea aș dori să folosesc acest distrugător. Este o altă cale de a dezactiva funcția wireless?

Doporučujeme vám požiadať pre skartovačku ako kancelársky stroj o zvláštny zreteľ, aby sa vám s ňou pracovalo čo najlepšie.  Skartovačka vyhovuje prísnym požiadavkám na zabezpečenie a utajenie.  Je nám však jasné, že niektoré organizácie aplikujú reštriktívne opatrenie z dobrého dôvodu, a preto sme skartovačku vybavili možnosťou deaktivovať bezdrôtové funkcie.
DÁVAJTE POZOR – UVEDENÝ PROCES JE NEVRATNÝ.
Ak je skartovačka zapnutá a svieti tlačidlo AutoPwr, stlačte tlačidlo FWD a držte ho stlačené.
Keď je tlačidlo FWD stlačené, stlačte aj tlačidlo REV a držte ho stlačené.
Spustí sa motor a zobrazí sa ikona uviaznutia papiera.
Držte obe tlačidla stlačené po dobu 6–10 sekúnd.
Potom ich uvoľnite.
Tlačidlo REV bude 3 sekundy svietiť, tým sa potvrdzuje, že bezdrôtová funkcia bola deaktivovaná.

Hore

Konfigurácia

Koľko správcov a užívateľov môžeme mať pre jednu skartovačku?

Počet užívateľov skartovačky nie je nijak obmedzený.
Počet správcov, ktoré môže skartovačka mať, nie je nijak obmedzený.
Počet skartovačiek, ku ktorým sa môže v ich aplikácii užívateľ pripojiť, nie je nijak obmedzený.
Počet užívateľov, ktorí sa môžu registrovať pre príjem oznámení, nie je nijak obmedzený.

Môžeme mať v jednej miestnosti viac skartovačiek?

Ak máte v tej istej miestnosti viac skartovačiek, doporučujeme ich umiestniť tak, aby boli od seba vzdialené viac ako 8 metrov.  Zabránite tým náhodnému pripojeniu k inej skartovačke.

Ak dlho trvá, kým sa aktualizuje stav?

Oneskorenie môže ovplyvňovať prevádzka na sieti a sila signálu, ale oznámenie dorazí v priebehu niekoľkých sekúnd potom, čo skartovačka dokončí úlohu.

Čo sa stane, keď zmením názov skartovačky?

Názov skartovačky (až 14 znakov) môžete meniť v jej nastavení.  Ostatní užívatelia nový názov skartovačky uvidia, až keď sa znovu pripoja cez Bluetooth.  Buďte si prosím vedomí toho, že oznámenia budú využívať zadaný názov, a užívatelia by mali byť schopní identifikovať svoje skartovačky podľa názvu, ktorý zvolíte.

Ako pri objednávaní spotrebného materiálu poznám, že je pre moju skartovačku ten správny?

Keď sa s využitím aplikácie pripojíte ku skartovačke cez Bluetooth, bude aplikácia schopná automaticky zistiť označenie modelu a správny spotrebný materiál.  Ak budete od skartovačky vzdialení, bude aplikácia používať ako referenčnú tú skartovačku, ku ktorej ste boli pripojení naposledy.

Ako sa dá skartovačka registrovať kvôli záruke?

Zvoľte v aplikácii ponuku pre nastavenie a vyberte v nej položku Product Registration (Registrácia produktu).

Ako zistím, že je k dispozícii aktualizácia firmwaru?

Sekcia Wireless Connection (Bezdrôtové pripojenie) v ponuke pre nastavenie obsahuje ikonu pre aktualizácie firmwaru.  Ak je dostupná aktualizácia, zobrazí sa u tejto ikony modrý bod.

Čo by som mal urobiť, keď sťahujem skartovačku medzi oddeleniami?

Ak bude skartovačka schopná používať i naďalej rovnaké sieťové pripojenie, nemusíte robiť nič.  Ale doporučujeme vám aktualizovať názov skartovačky, aby užívatelia vedeli, kde ju majú hľadať.

Už nechcem dostávať oznámenia. Ako ich vypnem?

Oznamovanie môžete zastaviť niekoľkými spôsobmi:
(1) Najjednoduchšie je, keď pred skartovaním proste nepripojíte svoje mobilné zariadenia.  Po skartovaní vám nebudú oznámenia odosielané.
(2) Ak ešte stále dostávate oznámenia o chybách od ostatných užívateľov, ste prihlásení ako správcovia danej skartovačky.  Registráciu zrušíte tak, že pripojíte svoju aplikáciu cez Bluetooth ku skartovačke, otvoríte ponuku pre nastavovanie a zrušíte predvoľbu Administrator.  Prestanete dostávať oznámenia z tejto skartovačky, dokiaľ sa k nej znovu neprihlásite, alebo dokiaľ k nej pred skartovaním nepripojíte svoju aplikáciu.
(3) Skartovačky, ktoré už nepoužívate alebo ku ktorým už nemáte prístup, aplikácia automaticky vyradí z vášho zoznamu po uplynutí 90 dní nečinnosti.
(4) Ak chcete zastaviť oznamovanie od všetkých skartovačiek, prejdite do ponuky pre nastavenie svojho mobilného zariadenia a celkom vypnite oznamovanie pre aplikáciu SmarTech.  Ak budete neskôr chcieť znovu ťažiť z výhod aplikácie SmarTech vo svojom zariadení, budete musieť postupovať opačne.

Ak dlho musí byť skartovačka v činnosti, kým sa zobrazí v mojom zariadení?

Skartovačka musí byť v činnosti aspoň 7 sekúnd, kým aplikácia začne sledovať jej činnosť.  Tým sa zabráni oznamovaniu, ak len rýchlo skartujete niekoľko dokumentov.

Existuje nejaké hlásenie, ktoré by pracovalo s dátami zhromažďovanými v cloude?

Dáta bohužiaľ nie sú v súčasnosti analyzované.  Do budúcnosti by sme chceli pre zákazníkov, ktorí dokončili registráciu produktu, zlepšiť záručné a opravárenské služby, a to využitím monitorovania služieb a využívania stroja.  Buďte trpezliví, prosím.

Je možné dostávať oznámenie e-mailom?

Technológia SmarTech je v súčasnosti obmedzená len na mobilné zariadenia.  Skúmame možnosti podpory elektronickej pošty a počítačov, aby ste mohli byť pripojení a informovaní neustále.  Buďte trpezliví, prosím.

Môžem kontrolovať stav skartovačky diaľkovo?

Áno.  Stav skartovačky sa dá kedykoľvek zistiť cez internet, ak ste k nej počas uplynulých 90 dní aspoň raz pripojili svoju aplikáciu cez Bluetooth.

Musím byť v tej istej sieti ako skartovačka?

Nie.  Pre príjem oznámení stačí iba to, aby vaše mobilné zariadenie malo prístup k internetu.

Kto prijíma oznámenia a aké informácie sa zdieľajú?

Užívatelia budú prijímať nasledujúce oznámenia, avšak iba o tej skartovacej úlohe, ku ktorej sú prihlásení:
1) Shredding was successful (Skartovanie dokončené úspešne).
2) The paper bin is full or the door was opened while shredding (Pri skartovaní sa naplnil odpadový kôš, alebo boli otvorené dvierka).
3) The paper feed has been jammed (Vo vstupe uviazol papier).
Užívatelia nebudú informovaní o nedostatku oleja ani o ochladzovaní skartovačky.

Správcovia skartovačky budú prijímať nasledujúce oznámenia o všetkých skartovacích úlohách:
1) The paper bin is full or the door was opened while shredding (Pri skartovaní sa naplnil odpadový koš, alebo boli otvorené dvierka).
2) The paper feed has been jammed (Vo vstupe uviazol papier).
3) The oil level in the shredder is low (V skartovačke dochádza olej – odosiela sa iba raz za deň).
4) The shredder is cooling down (Skartovačka sa chladí).
Správcovia nebudú dostávať oznámenie o úspešnom dokončení skartovania.

Každé z uvedených oznámení bude obsahovať aj názov skartovačky.

Hore

Riešenie problémov

Čo mám robiť, keď sú v stavových informáciách alebo v oznámení uvedené nasledujúce ikony:
          – Chladnutie Nič – aplikácia vám oznamuje, že skartovačka chladne.  Skartovačka bude po náročnom používaní potrebovať určitý čas na to, aby sa chránila a udržala motor v dobrom stave.  Činnosť skartovačky je pri chladnutí pozastavená a po určitom čase sa obnoví, a ak ste zadali zamykací kód, vaše dokumenty zostanú uzamknuté v zásobníku.  Po krátkej pauze ešte dostanete oznámenie o dokončení úlohy.
          – Plný kôš / Otvorené dvierka Musíte urobiť určitú akciu, aby skartovačka bola schopná opäť pracovať.  Niekto musí zájsť ku skartovačke a vyprázdniť odpadový kôš alebo zatvoriť dvierka.
          – Málo oleja Oznámenie informuje, že v skartovačke dochádza olej.  Tá síce bude pokračovať v činnosti bez oleja, ale môže sa skrátiť jej životnosť.  Zaistite, aby ste mali k dispozícii olej pre doplnenie do skartovačky.  Ak potrebujete ďalší olej, môžete v aplikácii využiť stránku pre objednanie spotrebného materiálu a olej si priamo objednať.
          – Uviaznutie Musíte urobiť určitú akciu, aby skartovačka bola schopná opäť pracovať.  Niekto musí zájsť ku skartovačke a odstrániť uviaznuté papiere.
Moja skartovačka sa už v mojej aplikácii nezobrazuje. Čo sa stalo?

Skartovačky sa z aplikácie automaticky odstránia, ak neboli počas posledných 90 dní použité.  Stačí prejsť ku skartovačke a mať zapnutú aplikáciu, aby sa automaticky znovu prepojili.

Môžem skartovačku odstrániť zo svojho zoznamu?

Skartovačky sa z aplikácie automaticky odstránia, ak neboli použité počas posledných 90 dní.  Ak chcete zoznam vyprázdniť okamžite, odinštalujte aplikáciu a znovu ju inštalujte, aby sa všetky nastavenia vrátili na východiskové hodnoty.

Môžem skartovačku odstrániť zo svojho zoznamu?

Skartovačky sa z aplikácie automaticky odstránia, ak neboli použité počas posledných 90 dní.  Ak chcete zoznam vyprázdniť okamžite, odinštalujte aplikáciu a znovu ju inštalujte, aby sa všetky nastavenia vrátili na východiskové hodnoty.

Prečo stále dostávam oznámenia, aj keď skartovačku nepoužívam?

Aplikácia SmarTech vyžaduje oprávnenie, aby vám mohla odosielať oznámenia.  Ak ste ich pri inštalácii aplikácie neudelili, budete musieť otvoriť ponuku pre nastavenie svojho mobilného zariadenia a oznamovanie povoliť.  Navyše musíte byť pripojení k internetu, inak sa oznámenia do vášho zariadenia nedostanú.

Prečo nedostávam oznámenia?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa oznámenia nemusia odosielať:
1) Užívatelia nie sú informovaní o nedostatku oleja ani o intervale chladnutia, správcovia nie sú informovaní o úspešnom dokončení skartovania.
2) Užívatelia budú informovaní, len ak sú prihlásení k danej skartovacej úlohe.  To znamená, že aplikácia musí byť spustená pred skartovaním, alebo v jeho priebehu, a zobrazilo sa hlásenie, že aplikácia je prihlásená na oznamovanie.
3) Skartovačka musí mať prístup na internet, aby mohla odosielať oznámenia.
4) Aplikácia musí byť pripojená k internetu, aby mohla prijímať oznámenia.

Môjmu mobilnému zariadeniu trvá pripojenie dlho, alebo sa nepripojí vôbec.

Rôzne mobilné zariadenia obsluhujú komunikáciu Bluetooth trochu odlišnými spôsobmi.  Niektoré zostanú pripojené, aj keď sa zdá, že už boli odpojené, čo bráni ostatným zariadeniam v pripojení.  Všeobecne sa dá povedať, že každé mobilné zariadenie to napraví za niekoľko minút.  Avšak ak je to potrebné, dá sa vynútiť nové pripojenie cez Bluetooth vypnutím a zapnutím skartovačky vypínačom na zadnej strane a reštartovaním aplikácie.

Prečo aplikácia oznamuje mnoho chýb skartovačky? Skartovačka sa zdá byť v poriadku.

Aplikácia sleduje skartovačku, ak je v činnosti.  Ak však skartovačku zapnete po prvý raz, nemá žiadnu históriu činností.  Aplikácia môže pri získavaní informácií nesprávne signalizovať, že niektorý stavový indikátor svieti.  Nebude odoslané žiadne oznámenie a aplikácia sa po chvíľke sama opraví.  Nie je dôvod sa o skartovačku starať.  Po každom výpadku napájania skartovačky chvíľku vyčkajte, aby sa aktualizoval jej stav.

Prečo skartovačka vyžaduje kód PIN pre Bluetooth? Ako kód PIN nájdem?

Niektoré mobilné zariadenia sa budú v rámci zvýšenia pohodlia užívateľov pokúšať automaticky spárovať s ďalším zariadením Bluetooth, len čo ho objavia.  To bohužiaľ môže viesť k zmätkom, ak sa zariadenia spárovať nemajú.  Skartovačka párovanie nevyžaduje, ani nepodporuje.  Ak sa vám táto výzva zobrazí, overte si pred spustením aplikácie, že je Bluetooth povolené, a potom zrušte akékoľvek žiadosti o kód PIN.  Aplikácia sa ďalším otvorením pripojí automaticky.

Prečo na iných zariadeniach vyzerajú oznámenia odlišne?

Oznámenia sú riadené vaším mobilným zariadením, nie však aplikáciou. Medzi aplikáciami existujú určité rozdiely, najmä medzi systémami Android a iOS.  Ak je to k dispozícii, môžete vzhľad oznámenia upraviť s využitím nastavenia svojho mobilného zariadenia.

Pridali sme skartovačku do svojej hosťovanej siete, ale heslo sa často mení.

Skartovačka vyžaduje prístup k internetu, aby mohla poskytovať funkcie SmarTech.  Častá rekonfigurácia siete síce môže byť užitočná, ale je otravná.  Doporučujeme vám zvážiť pre kancelárske stroje oddelené sieťové pripojenie. Rad organizácií už také typy sietí má a môže do nich pridať skartovačky bez modifikácie akejkoľvek siete a zmeny akéhokoľvek nastavenia zabezpečenia.

Hore

Zabezpečenia

Ukladá si aplikácia nejaké osobné údaje?

Nie.  Využíva registráciu mobilného zariadenia u výrobcu a vytvorenie všeobecného identifikačného čísla pre aplikáciu, ktorá má byť používaná.  Oznámenia, ktoré sú vytvárané skartovačkou, sú s týmto identifikačným číslom odosielané späť výrobcovi mobilného zariadenia, a ten ich odosiela priamo vám.  Aplikácia neukladá žiadne osobné identifikovateľné informácie.  Všeobecné prevádzkové informácie zo skartovačky sú ukladané, aby bolo možné zistiť, kedy odoslať oznámenie užívateľom.

Ukladá si aplikácia nejaké údaje o firme?

Nie.  Jediné firemné informácie, ktoré by mohli byť zverejnené, sú (1) taký názov pridelený skartovačke manuálne, ktorý by mohol firmu identifikovať, a (2) dokončenie registrácie produktu, ktorá je však voliteľná.

Ako dlho sú také informácie uložené?

Informácie sú uložené v neštrukturovanom formáte, nazývanom „úložisko objektov blob“.  Úložisko je upravované len zriedka a môže byť udržované po 12 mesiacov alebo dlhšie.  Akékoľvek osobne identifikovateľné informácie sa takým spôsobom nikdy neukladajú.

Skartovali sme len niekoľko stránok, alebo sme použili manuálny režim skartovania, a nedostali sme oznámenie o dokončení úlohy.

Aplikácia bola vytvorená pre použitie iba so skartovačkou v režime automatického podávania (Auto Feed) – ak použijete vstup pre manuálne vkladanie alebo ak skartovanie trvá menej ako 10 sekúnd, žiadne oznámenie nedostanete.  Skartovanie však v oboch prípadoch skončí skôr, ako odídete, a to technológii SmarTech zabráni odosielať vám zbytočné oznámenie.

Vyžaduje aplikácia e-mailovú adresu?

Nie.  Aplikácia nezhromažďuje e-mailové adresy ani iné osobné údaje.  Uvedené údaje sú súčasťou voliteľnej registrácie produktu.

Aký typ informácií sa odosiela?

Aplikácia vysiela len údaje o činnosti skartovačky, vrátane toho, ktoré tlačidlá boli stlačené, ktoré indikátory svietia a či beží motor.  Sú to rovnaké informácie, ktoré uvidíte pri pohľade na ovládací panel skartovačky.

Ako sa dáta vysielajú?

Skartovačka využíva pre malé vzdialenosti technológiu Bluetooth a identifikuje mobilné zariadenie užívateľa – tým sa zabráni odosielaniu oznámenia všetkým užívateľom, kedykoľvek by bola skartovačka použitá.
Skartovačka využíva pri odosielaní oznámenia bezdrôtovú technológiu pre prístup k internetu, takže užívatelia môžu byť od skartovačky vzdialení a nemusia si robiť starosti, ako sa s ňou spojiť.

Ako dlho je zariadenie užívateľa prihlásené?

Mobilné zariadenie je prihlásené ku skartovačke iba do jej ďalšieho použitia.  Len čo skartovanie skončí, mobilné zariadenie sa odhlási.
Skartovačka zostane zapísaná v mobilnej aplikácii pre prípad, že by ste chceli skartovačku skontrolovať diaľkovo.  Ak počas 90 dní skartovačku nepoužijete alebo neskontrolujete, aplikácia ju zo zoznamu vyradí.

Hore
Stiahnutie aplikácie pre iPhone
Stiahnutie aplikácie pre iPhone
iOS
Stiahnutie aplikácie SmarTech pre iPhone & iPad
Stiahnutie aplikácie pre Android
Stiahnutie aplikácie pre Android
Android
Stiahnutie aplikácie SmarTech pre systém Android
Podpora a často kladené otázky
Podpora a často kladené otázky
Prejdite si naše odpovede na často kladené otázky
Náš tým podpory zákazníkov je pripravený pomôcť vám s inštaláciou aplikácie i riešením iných ťažkostí.  Kým sa na neho obrátite, prejdite si naše odpovede na časté otázky.