Popis typov skartovačiek podľa stupňov utajenia, aby ste si mohli vybrať správnu úroveň bezpečnosti pre svoje dokumenty.

Stupeň utajenia – typ P-7
Stupeň utajenia – typ P-7
Zariadenie typu 7 rozreže dokument s formátom A4 na 12 500 čiastočiek.

Špičkový štandard pre vládne a vojenské správy.

Stupeň utajenia – typ P-6
Stupeň utajenia – typ P-6
Zariadenie typu 6 rozreže dokument s formátom A4 na 6000 čiastočiek.

Zvýšená bezpečnosť pre právne, vojenské a finančné dokumenty obsahujúce súkromné údaje.

Stupeň utajenia – typ P-5
Stupeň utajenia – typ P-5
Zariadenie typu 5 rozreže dokument s formátom A4 na 2000 čiastočiek.

Vhodné pre tajné osobné, finančné a strategické dokumenty.

Stupeň utajenia – typ P-4
Stupeň utajenia – typ P-4
Zariadenie typu 4 rozreže dokument s formátom A4 na 400 čiastočiek.

Ideal for bank statements and business confidential documents.

Stupeň utajenia – typ P-3
Stupeň utajenia – typ P-3
Zariadenie typu 3 rozreže dokument s formátom A4 na 200 čiastočiek.

General day to day documents containing sensitive data such as addresses.

Stupeň utajenia – typ P-2
Stupeň utajenia – typ P-2
Zariadenie typu 2 rozreže dokument s formátom A4 na 40 čiastočiek.

Basic day to day non-sensitive data.