Hore

Ochrana dát

1. Chráňte tajné údaje svojej firmy a svojich zákazníkov.

Ochrana dát

Pokuty

2. Vyhnite sa pokutám a súdnym riadeniam kvôli nesplneniu podmienok novej legislatívy pre ochranu dát.

Pokuty

Dobrá povesť

3. Zabráňte poškodeniu dobrej povesti a nepriaznivému PR v dôsledku úniku dôverných dát.

Dobrá povesť
Hore

Skartovačky Auto+ s mikrorezom

Hore

Informácie o spoločnosti

 • Údaje o obchodoch
 • Informácie tvorbe cien
 • Informácie o klientoch
 • Osobné záznamy pracovníkov alebo zamestnancov
 • Informácie o dlžobných čiastkach alebo pohľadávkach

Osobné dokumenty

 • Čokoľvek, čo obsahuje vaše meno a adresu
 • Zrušené alebo zneplatnené šeky
 • Účty za verejné služby, elektrinu, plyn, vodu
 • Potvrdenky z bankomatov a výpisy z účtov
 • Dokumenty obsahujúce heslá a kódy PIN
 • Zobraziť sortiment skartovačiek pre osobnú potrebu