6049
pl pl //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=pl&country=pl&publicSite=1&brandID=31
Wyświetlamy naszą stronę w wersji Polski... Czy mamy wyświetlić inną wersję?
Zarejestruj swoj Rexel Produkt

Nota prawna

Nota prawna ma zastosowanie do całej zawartości strony www znajdującej się pod domeną www.accoeurope.com i WWW.kensington.pl i do całej korespondencji za pośrednictwem strony www (the "Site").

Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie, w tym artykuły, rysunki, ilustracje i programy strzeżone są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) i stanowią własność ACCO Europe Plc lub jej Spółek Stowarzyszonych. Materiały zawarte na stronie nie mogą być kopiowane, powielane, publikowane, ładowane, przesyłane, ani dystrybuowane bez zgody ACCO Europe plc lub jej Spólek Stowarzyszonych. Modyfikacja tych materiałów, bądź korzystanie z nich w innych celach, bezie każdorazowo stanowić naruszenie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej. 

ACCO Europe plc i jej Spółki Stowarzyszone oraz marki handlowe NOBO, HETZEL, REXEL, KENSINGTON są znakami towarowymi, do których wyłączne prawa przysługują ACCO Europe plc lub Spółkom Stowarzyszonym i podlegają ochronie w ramach dokonanych zgłoszeń rejestrowych. Wszelkie pozostałe znaki handlowe stanowią odpowiednio własność ich właścicieli.

Używanie tej strony do celów informacyjnych, rozrywkowych, edukacyjnych i komunikacyjnych jest prawnie dozwolone. 

Strona nie może być modyfikowana, dystrybuowana, wykorzystywana, przesyłana bez pisemnej zgody ACCO Europe plc lub Spółek Stowarzyszonych.

Spółka ACCO Europe plc w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialna za szkody wynikające z korzystania z serwisu, łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, działania wirusów komputerowych, nieprawidłowego działania oprogramowania.

Spółka ACCO Europe plc i Spółki z nią Stowarzyszone oraz pracownicy, udzialowcy, współpracownicy nie są odpowiedzialni za działanie niniejszego serwisu oraz za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku braku możliwości korzystania, bez względu na to czy roszczenia te wynikają z gwarancji, kontraktów, czynów niedozwolonych czy tez innych podstaw prawnych oraz bez względu na to czy firma została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

Zarejestruj sie, aby otrzymywac newsletter

pl pl

Dziękujemy. Rejestracja ukończona.

Serwisy społecznościowe

Firma

©2017 ACCO Brands. All Rights Reserved.