Ingen tid tapt. Ingen problemer skapt.

Makuleringsmaskiner med Jam Free sjekker kontinuerlig om du forsøker å putte inn for mange ark

  • Grønt lys indikerer at det ikke er noen risiko for papirstopp

  • Rødt lys indikerer for mange ark

Mercury™ makulering

Jam Free, makulering uten papirstopp

Mercury™ makulering

Jam Free, makulering uten papirstopp