Papirsikkerhet

Her kan du finne råd og tips for organisasjoner som for øyeblikket utarbeider eller forbedrede sine sikkerhetsrutiner for papirbaserte data, og også noen tips til hvordan man kan få de ansatte til å overholde rutinene.

Hvorfor er papirsikkerhet viktig for GDPR og IT-sikkerheten?

Mens elektronisk datasikkerhet med rette er en prioritet for flertallet av organisasjoner, er det mange som ikke tilfredsstiller sikkerheten til papirbaserte data. Papirdokumenter som inneholder personlige, sensitive og/eller konfidensielle data, faller alle innunder GDPR. Papirdokumenter, bærbare datamaskiner og mobile enheter er det svakeste leddet for mange organisasjoner, og disse er årsaken til mange sikkerhetsbrudd.

Faktisk innrømmer to tredjedeler av ansatte at de ikke makulerer konfidensiell/sensitiv informasjon1. Dette setter organisasjoner i fare for manglende overholdelse av GDPR, samt å sette registrerte personer i fare for svindel og identitetstyveri.

Med dette i bakhodet oppfordrer Rexel organisasjoner til å gjennomgå sine sikkerhetsrutiner og praksis knyttet til både papirbaserte og elektroniske data.

Digitale trusler er de fleste i dag klar over og beviste på, men vi må også huske på den papirbaserte sikkerhetsrisikoen.

5 tips for organisasjoner er opptatt av å overholde GDPR :1Beyond good intentions: The need to move from intention to action to manage information risk  in the mid-market, PwC report in conjunction with Iron Mountain, June 2014.

*Shredders that offer Auto Feed shredding allow stacks of paper to be shred in one go, rather than being fed manually.  An employee would need only 14seconds as opposed to over 14 minutes to shred 500 sheets with a traditional manual shredder.

Max saving when using an Auto+ 500X compared to a traditional feed shredder in a similar price level. Independents test from Intertek Testing & Certification Ltd June 2012.