Beskyttelse av sensitive data

1. Beskytt din virksomhet og dine kunder fra identitetstyveri og bedrageri.

Beskyttelse av sensitive data

Bøter

Unngå bøter og rettstvister pga. at du ikke har fulgt GDPR lovgivningen

Bøter

Omdømme

Unngå ødeleggelse av ditt omdømme og negativ PR på grunn av brudd på personvernlovgivningen

Omdømme

Bedriftsinformasjon

Bedriftsinformasjon
 • Salgstall
 • Informasjon om priser og prissetting
 • Kunde eller pasientinformasjon
 • Personal eller medarbeiderinformasjon
 • Informasjon om leverandørgjeld og andre fordringer

Personlige dokumenter

Personlige dokumenter
 • Alt som inneholder ditt navn og din adresse
 • Kansellerte og ugyldige kvitteringer
 • Regninger
 • Minibankkvitteringer og kontouttrekk
 • Dokumenter som inneholder passord eller PIN-koder
 • Se makuleringsmaskiner for privat bruk