Tärkeimmät

Tietosuoja

1. Suojaa liiketoimesi ja asiakkaidesi luottamuksellinen tieto.

Tietosuoja

Sakot

2. Vältä sakkoja ja oikeustoimia, jotka uuden tietosuojalainsäädännön noudattamatta jättäminen aiheuttaa.

Sakot

Maine

3. Vältä luottamuksellisten tietojen rikkomisen seurauksena maineesi vahingoittumista ja huonoa PR.

Maine
Tärkeimmät
Tärkeimmät

Yrityksen tiedot

Yrityksen tiedot
 • Myyntiluvut
 • Hintatiedot
 • Asiakkaan tiedot
 • Henkilökunnan ja työntekijöiden tiedot
 • Tilien saatavat/ostovelat

Henkilökohtaiset tiedot

Henkilökohtaiset tiedot
 • Mikä tahansa, joka sisältää nimi ja osoitetiedot
 • Peruutet ja mitätöidyt suoritukset
 • Laskut
 • Kuitit ja tiliotteet
 • Asiakirjat, jotka sisältävät salasanoja tai PIN-koodeja
 • Katso henkilökohtainen paperintuhoojavalikoima