Καταστρέψτε έως 3 φορές περισσότερο.*

Οι καταστροφείς χαρτιού συχνά προστατεύονται από υπερθέρμανση με μεγάλο χρόνο ψύξης μετά από μερικά λεπτά συνεχούς τεμαχισμού.

Ένας καταστροφέας Promax χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ψύξης ανεμιστήρων, η οποία διατηρεί το χώρο τεμαχισμού δροσερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει για παρατεταμένες περιόδους χωρίς υπερθέρμανση.

*Σύγκριση χρόνου RPX612 έναντι V35WS.

  • Προηγμένη Τεχνολογία Ψύξης

    Ένας καταστροφέας Promax χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ψύξης ανεμιστήρων, η οποία διατηρεί το χώρο τεμαχισμού δροσερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει για παρατεταμένες περιόδους χωρίς υπερθέρμανση.

  • Παράθυρο Προβολής Κάδων

    Ένα εύχρηστο παράθυρο προβολής που επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν όταν πρέπει να αδειάσει ο κάδος

Promax τεμαχισμός

Καταστρέψτε έως 3 φορές περισσότερο.*