Προστασία δεδομένων

1. Προστατεύστε την επιχείρησή σας και τα εμπιστευτικά δεδομένα των πελατών σας.

Προστασία δεδομένων

Πρόστιμα

2. Αποφύγετε πρόστιμα και νομικές διαδικασίες λόγω της μη συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.

Πρόστιμα

Φήμη

3. Avoid reputation damage and bad PR as a result of a confidential data breach.

Φήμη

Στοιχεία της εταιρείας

Στοιχεία της εταιρείας
 • Στοιχεία πωλήσεων
 • Τιμολογιακές πληροφορίες
 • Πληροφορίες πελατών
 • Δεδομένα υπαλλήλων
 • Λογαριασμοί πληρωτέοι / εισπρακτέοι

Προσωπικά έγγραφα

Προσωπικά έγγραφα
 • Οτιδήποτε περιέχει το όνομα και τη διεύθυνσή σας
 • Ακυρωμένες επιταγές
 • Λογαριασμοί κοινής ωφελείας
 • Αποδείξεις από ATM και τραπεζικές καταστάσεις
 • Έγγραφα που περιέχουν κωδικούς πρόσβασης ή αριθμούς PIN
 • Προβολή προσωπικής σειράς καταστροφέων