Nahoru

Pravidla soutěže Rexel Momentum a dárek Kensington SureTrack

 1. Pořadatelem a technickým správcem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)
 2. Název spotřebitelské soutěže: „REXEL SOUTĚŽ – Momentum a dárek Kensington SureTrack“
  (dále jen „Soutěž“)
 3. Soutěž probíhá od 1.1.2021 do 30.6.2021. V případě, že budou vyčerpány zásoby dárků věnované do Soutěže před do 30.6. 2021 bude Soutěž ukončena.
 4. Podmínkou účasti v Soutěži je:
  a) Zakoupení vybraného výrobku z řady Rexel Momentum V Soutěži jsou následující výrobky:
  Kód výrobku           Název výrobku
  2104568EU                 Skartovačka Rexel Momentum S206
  2104570EU                 Skartovačka Rexel Momentum X308
  2104572EU                 Skartovačka Rexel Momentum X312
  2104574EU                 Skartovačka Rexel Momentum X312-SL Slimline
  2104569EU                 Skartovačka Rexel Momentum X406
  2104571EU                 Skartovačka Rexel Momentum X410
  2104573EU                 Skartovačka Rexel Momentum X410-SL Slimline
  2104576EU                 Skartovačka Rexel Momentum X415
  2104578EU                 Skartovačka Rexel Momentum X420
  2104575EU                 Skartovačka Rexel Momentum M510
  2104577EU                 Skartovačka Rexel Momentum M515

  b) Vyžádání ceny prostřednictvím soutěžního formuláře, nahráním nákupního dokladu na soutěžní stránce https://www.rexeleurope.com/cs-cz/    a souhlasem s těmito pravidly. Nahraný nákupní doklad musí být zřetelně čitelný.
 5. Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s přechodným nebo trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí soutěžní Výrobek v České nebo Slovenské republice (dále jen „Účastník“). Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.
 6. Při splnění všech podmínek Účastník získá dárek v podobě myši Kensington SureTrack™ v červené barvě (dále jen „Dárek“)
 7. V soutěži je k dispozici omezený počet garantovaných Dárků. Celkem 40 ks. V případě vyčerpání Dárků před do 30.6. 2021, bude Soutěž ukončena.
 8. Každý Účastník může získat maximálně 1 výhru.
 9. Výhra bude výherci zaslána 4 týdnů od správného vyplnění soutěžního formuláře.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti nákupních dokladů nahraných při vyplňování soutěžního formuláře.
 11. Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže. Pokud bude výhra vrácena jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.
 12. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím souhlasem.
 13. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci ESSELTE, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci prodejců výrobků společnosti ESSELTE a jejich rodinní příslušníci, ani další distributoři ESSELTE výrobků a jejich rodinní příslušníci.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže a pro propagační účely pořadatele a výherci tím nevzniká žádný nárok na honorář.
 15. Pořadatel neodpovídá za poškození cen během dopravy. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoliv upravit nebo Soutěž předběžně ukončit.
 17. V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zde informujeme účastníky této soutěže o základních podmínkách zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:
  a) Totožnost a kontaktní údaje správce: ESSELTE, s.r.o., IČO 25107721, spisová značka  C 50233 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Praha 4, V Lužích 818, PSČ 14200;
  b) Rozsah zpracovávaných údajů: V rozsahu registrace do této soutěže
  c) Účely zpracování: Pořádání této soutěže
  d) Právní základ pro zpracování: Plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení
  e) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytnou k pořádání soutěže, u výherců po dobu danou zákonem
  f) Poučení subjektu údajů: Souhlas není povinný, nicméně bez něj se nelze této soutěže zúčastnit a čerpat výhody s tím spojené. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.