Pravidla soutěže Rexel Optimum AutoFeed+ a dárek bezdrátová sluchátka JBL

 1)  Pořadatelem a technickým správcem spotřebitelské soutěže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČ: 25107721 (dále jen „Pořadatel“)

2)    Název spotřebitelské soutěže: „REXEL SOUTĚŽ – Optimum AutoFeed+ a dárek bezdrátová sluchátka JBL (dále jen „Soutěž“)

3)    Soutěž probíhá od 1. 7. 2024 do 30. 9. 2024. V případě, že budou vyčerpány zásoby dárků věnované do Soutěže před 30. 9. 2024 může být Soutěž ukončena.

4)    Podmínkou účasti v Soutěži je:

a)      Zakoupení skartovačky z řady Optimum AutoFeed+  KROMĚ modelů  AutoFeed+ 45X a 50X. V soutěži jsou zahrnuty tyto modely: 

Kód výrobku

Název výrobku

2020090XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 90X

2020100MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 100M

2020100XE

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 100X

2020130MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130M

2020130XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130X

2020140XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 140X

2020150MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 150M

2020150XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 150X

2020225MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 225M

2020225XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 225X

2020300MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 300M

2020300XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 300X

2020600MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 600M

2020600XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 600X

2020750MEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 750M

2020750XEU

Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 750X

b)      Vyžádání ceny prostřednictvím soutěžního formuláře, nahráním nákupního dokladu na soutěžní stránce  www.rexeleurope.com/cs-cz/promotions2/optimum-q3-2024/ a souhlasem s těmito pravidly. Nahraný nákupní doklad musí být zřetelně čitelný.

5)  Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzická osoba s přechodným nebo trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice, která si zakoupí soutěžní Výrobek v České nebo Slovenské republice (dále jen „Účastník“). Doručování cen mimo Českou nebo Slovenskou republiku není možné.

6)      Při splnění všech podmínek Účastník získá dárek v podobě bezdrátových sluchátek JBL TUNE 720 BT (dále jen „Dárek“)

7)      V soutěži je k dispozici omezený počet garantovaných Dárků. V případě vyčerpání Dárků před 30.9. 2024 může být Soutěž ukončena.

8)      Výhra bude výherci zaslána do 4 týdnů od správného vyplnění soutěžního formuláře.

9)      Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti nákupních dokladů nahraných při vyplňování soutěžního formuláře.

10)    Výhry budou výhercům zaslány poštou na adresu uvedenou při registraci do Soutěže. Pokud bude výhra vrácena jako nedoručitelná z důvodu chybné adresy či výhercem nepřevzatá, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

 11)    Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím souhlasem.

 12)    Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci ESSELTE, s. r.o. a jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci prodejců výrobků společnosti ESSELTE a jejich rodinní příslušníci, ani další distributoři ESSELTE výrobků a jejich rodinní příslušníci.

 13)    Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jména a fotky výherců pro účely publicity Soutěže a pro propagační účely pořadatele a výherci tím nevzniká žádný nárok na honorář.

 14)    Pořadatel neodpovídá za poškození cen během dopravy. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby.

  15)    Pořadatel si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoliv upravit nebo Soutěž předběžně ukončit.

 16)    Spotřebitelská soutěž je k dispozici všem obchodním partnerům v České republice, kteří zakoupili zboží v rámci oficiální distribuce společnosti ESSELTE, s.r.o.

 Seznam obchodních partnerů zahrnutých do oficiální distribuce:

 PAS S.R.O.

LAW CZ s.r.o.

Partner Czech, s.r.o.

ARKA SG, spol. s r.o.

LAMITEC spol. s.r.o.

Lyreco CE, SE

ŠEVT a.s.

Top Office s.r.o.

Zásobování kanceláří s.r.o.

OFFICEO s.r.o.

IVAN KASPŘÁK (Kaspa)

POPROKAN, s.r.o.

AB Plus CZ s.r.o.

Interpap Office, s.r.o.

KODEX, a.s.

ARBO CKP S.R.O.

FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.

ACTIVA spol. s r.o.

MICOS spol. s r. o.

ASTRA Office s.r.o.

Papera s.r.o.

SMERO,  spol. s r.o.

SWS a.s.

Pilulka Lékárny a.s.

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. (Dr.Max)

ViaPharma spol. s r.o.

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. (Datart)

SWS International, s.r.o.

  16)   V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zde informujeme účastníky této soutěže o základních podmínkách zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:

a)   Totožnost a kontaktní údaje správce: ESSELTE, s.r.o., IČO 25107721, spisová značka C 50233 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Praha 4, V Lužích 818, PSČ 142 00;

b)    Rozsah zpracovávaných údajů: V rozsahu registrace do této soutěže

c)    Účely zpracování: Pořádání této soutěže

d)    Právní základ pro zpracování: Plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení

e)    Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytnou k pořádání soutěže, u výherců po dobu danou zákonem

f)    Poučení subjektu údajů: Souhlas není povinný, nicméně bez něj se nelze této soutěže zúčastnit a čerpat výhody s tím spojené. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.